weber.color line

Vytlač túto stranu

Prinášame vám pestrú a modernú paletu farieb weber.color line, ktorá obsahuje najnovšie farebné trendy aj najžiadanejšie odtiene posledného obdobia. Pomôže vám vybrať ideálnu kombináciu farebných riešení povrchových úprav fasád pri realizácii nových stavieb, pri rekonštrukciách starších objektov a taktiež pri úpravách povrchov v interiéroch. Farebné odtiene spĺňajú nielen moderné technické, ale aj aktuálne architektonické požiadavky. 

Zobrazené farebné odtiene farieb slúžia len pre orientáciu a môžu sa oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov a ich odtieňov vám na požiadanie dodajú naši technicko-obchodní zástupcovia.


Žlté odtiene

Oranžové odtiene

Červené odtiene

Fialové odtiene

Hnedé odtiene

Okrové odtiene

Zelené odtiene

Modré odtiene

Šedé odtiene

Biele odtiene