Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Predstavujeme aktuálny cenník na rok 2018, ktorý vstupuje do platnosti k 1.4.2018.

Betónová rýchlotvrdnúca zmes, pri ktorej odpadá miešanie. Určená na betónovanie plotových stĺpikov, vlajkových stožiarov, hojdačiek, záhradných lámp atď.

Samonivelačná podlahová hmota 2-30 mm s veľmi dobrou tekutosťou.