Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako izolovať veľkokapacitné kúpeľne, sprchy a kúpeľné priestory?

Izolácie, lepiace a škárovacie hmoty sú stále namáhané, tým dochádza k prasklinám v škárach. Preto odporúčame použiť systémové riešenie.

Problém

Aké vplyvy pôsobia na obklady a dlažby vo veľkoplošných kúpeľniach, sprchách a kúpeľoch?

Trvalá vlhkosť, striedanie teplôt.

Pôsobenie agresívnych chemikálií pri čistení a dezinfekcii, a zároveň pôsobenie vody so zvýšeným obsahom solí.

Zvýšený pohyb osôb - takmer v nepretržitej prevádzke.

Ako tieto vplyvy pôsobia na izoláciu, lepiace a škárovacie hmoty:

Izolácie, lepiace a škárovacie hmoty sú stále namáhané, tým dochádza k prasklinám v škárach. Preto odporúčame použiť systémové riešenie.

Pôsobením vody s obsahom solí dochádza k poškodeniu lepiacich tmelov a tým i k odlupovaniu dlaždíc. Agresívne chemikálie narušujú izolácie a prechádzajú do spodných vrstiev konštrukcie.

Potom je treba urobiť kompletnú generálnu rekonštrukciu od nosných konštrukcií až po finálne úpravy interiéru.

Riešenie

Aplikácia

Pri rekonštrukciách: odstránime jestvujúce obklady a dlažby, prípadne aj časť vrstiev konštrukcie, ktorá môže byť napadnutá plesňami a degradovaná pôsobením vlhkosti a chemikáliami.

Odstránime plesne – protiplesňovými nátermi alebo mechanicky. Doplnia sa degradované odstránené časti konštrukcie reparačnými hmotami ako napríklad weber.bat opravná hmota.

Po týchto úpravách alebo pri nových konštrukciách: pristúpime k vlastnej izolácii podláh i stien izolačnou hmotou weber.terizol. Nanášame na mierne zvlhčený povrch stierkou s 3 mm zubom v prvej vrstve. Všetky kúty, prestupy, rohy sú vybandážované páskou BE-14.

Druhá vrstva izolácie sa nanáša cca po 6 hodinách hladidlom so zubom 3 mm po celej ploche, vrátane bandáží. Necháme 12-24 hodín vyzrieť.

Dlaždice kladieme pomocou flexibilného tmelu weber.col flex, zásadne metódou buttering-floating, to znamená obojstranným lepením.

V prípade technicky dokonalejšieho riešenia môžeme aplikovať epoxidovú hmotu weber.favo pox 30, a to na lepenie i na škárovanie.

V prípade lepenia metódou buttering-floating hmotou weber.col flex škárujeme dlaždice pomocou weber.favo pox 30 po 24 hodinách.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

weber terizol - silikátová hydroizolačná stierka

Jednozložková silikátová hydroizolačná hmota vhodná na izoláciu bazénov, balkónov, terás, nádrží.

webercol flex - mrazuvzdorná lepiaca malta

Vysoko kvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

weberpox easy - lepidlo a škárovacia hmota

Dvojzložkový epoxidový lepiaci a škárovací tmel. Vhodný do prostredia potravinárskeho a chemického priemyslu.