Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako izolovať veľkokapacitné kúpeľne, sprchy a kúpeľné priestory?

Izolácie, lepiace a škárovacie hmoty sú stále namáhané, tým dochádza k prasklinám v škárach. Preto odporúčame použiť systémové riešenie.

Problém

Aké vplyvy pôsobia na obklady a dlažby vo veľkoplošných kúpeľniach, sprchách a kúpeľoch?

Trvalá vlhkosť, striedanie teplôt.

Pôsobenie agresívnych chemikálií pri čistení a dezinfekcii, a zároveň pôsobenie vody so zvýšeným obsahom solí.

Zvýšený pohyb osôb - takmer v nepretržitej prevádzke.

Ako tieto vplyvy pôsobia na izoláciu, lepiace a škárovacie hmoty:

Izolácie, lepiace a škárovacie hmoty sú stále namáhané, tým dochádza k prasklinám v škárach. Preto odporúčame použiť systémové riešenie.

Pôsobením vody s obsahom solí dochádza k poškodeniu lepiacich tmelov a tým i k odlupovaniu dlaždíc. Agresívne chemikálie narušujú izolácie a prechádzajú do spodných vrstiev konštrukcie.

Potom je treba urobiť kompletnú generálnu rekonštrukciu od nosných konštrukcií až po finálne úpravy interiéru.

Riešenie

Aplikácia

Pri rekonštrukciách: odstránime jestvujúce obklady a dlažby, prípadne aj časť vrstiev konštrukcie, ktorá môže byť napadnutá plesňami a degradovaná pôsobením vlhkosti a chemikáliami.

Odstránime plesne – protiplesňovými nátermi alebo mechanicky. Doplnia sa degradované odstránené časti konštrukcie reparačnými hmotami ako napríklad weber.bat opravná hmota.

Po týchto úpravách alebo pri nových konštrukciách: pristúpime k vlastnej izolácii podláh i stien izolačnou hmotou weber.terizol. Nanášame na mierne zvlhčený povrch stierkou s 3 mm zubom v prvej vrstve. Všetky kúty, prestupy, rohy sú vybandážované páskou BE-14.

Druhá vrstva izolácie sa nanáša cca po 6 hodinách hladidlom so zubom 3 mm po celej ploche, vrátane bandáží. Necháme 12-24 hodín vyzrieť.

Dlaždice kladieme pomocou flexibilného tmelu weber.col flex, zásadne metódou buttering-floating, to znamená obojstranným lepením.

V prípade technicky dokonalejšieho riešenia môžeme aplikovať epoxidovú hmotu weber.favo pox 30, a to na lepenie i na škárovanie.

V prípade lepenia metódou buttering-floating hmotou weber.col flex škárujeme dlaždice pomocou weber.favo pox 30 po 24 hodinách.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

weber terizol

Jednozložková silikátová hydroizolačná hmota vhodná na izoláciu bazénov, balkónov, terás, nádrží.

webercol flex

Vysoko kvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

weberpox easy

Dvojzložkový epoxidový lepiaci a škárovací tmel. Vhodný do prostredia potravinárskeho a chemického priemyslu.