Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako správne izolovať kúpeľne a sprchovacie kúty v bytoch?

Na priestory so stálou vlhkosťou, napríklad sprchovacie kúty, kúpeľne, umyvárne a pod., sú kladené vysoké nároky na aplikáciu obkladov, dlažieb a izolácií spodných vrstiev konštrukcie.

Problém

Škáry z nekvalitných materiálov vykazujú vlasové trhlinky a postupne sa vylupujú.

V kútoch obkladov vzniká trhlina, ktorou prestupuje voda do spodnej konštrukcie.

Prestupy pre inštalácie, ktoré sú nekvalitne vypracované, tiež praskajú.

Poruchy, ktoré týmto vznikajú:

Vlhkosť prestupuje do nižších podlaží, kde vytvára ďalšie škody a poruchy.

Presakovaním vlhkosti škárami dochádza k poruchám konštrukcie.

Následné vypadávanie dlaždíc.

Riešenie

Príprava podkladu a aplikácie

Poklepom zistíme súdržnosť a stabilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme alebo priestor po vypadnutej dlaždici vyplníme opravnou hmotou.

Aplikujeme prednáter.

Následne vykonáme nanesenie prvej vrstvy weber.akryzol, do ktorých sa vsadia rohové a prestupové bandážne pásky (BE - 14 tesniaci pás).

Vykonáme druhý náter weber.akryzol.

Po zaschnutí weber.akryzolu sa nanesie weber.col flex a nalepíme obklad.

Škárovanie vykonávame po vyzretí obkladu pomocou weber.color.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

webercol flex

Vysoko kvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

weber akryzol

Jednozložková hydroizolačná náterová hmota na disperznej báze len pre vnútorné použitie, vhodná pod obklady a dlažby.