Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako vykonať hydroizoláciu bez potreby použiť bitumenové natavovacie pásy?

Jednoduchá aplikácia a spracovateľnosť produktov to sú výhody nášho riešenia!

Problém

Pri stavbe suterénu z betónu mnohé problémy môže spôsobiť vniknutie vlhkosti do konštrukcie:

Starý betón nie je vždy odolný a nepredstavuje dostatočnú ochranu voči vonkajšej vlhkosti.

Betón môže mať lokálne poškodenia a trhliny vzniknuté pri betonáži alebo pri procese sadania...

...alebo praskne prí korózii výstuže.

Zásady efektívneho vyhotovenia vonkajšej hydroizolácie:

Odolnosť izolácie voči vzniku vlhkosti nemusí byť dostatočná, najmä voči prechodnému zavodneniu.

  • Úroveň spodnej vody by mala byť pod podlahou pivnice.
  • Odvedenie vody z úrovne podzákladia vykonáme pozdĺžnou drenážou.

Hydroizoláciu musíme vyhotoviť z nasledujúcich dôvodov:

- ochrana pred vstupom vody do konštrukcie
- ochrana pred zasypaním

Riešenie

Nepevné časti podkladu je potrebné odstrániť.

Hrubé nerovnosti podkladu prestierkujeme výplňovou hmotou weber.tec 933.

Produkty (weber.tec Superflex BG, weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex D24) mechanicky premiešame, kým nevznikne homogénna pastovitá hmota bez hrudiek.
Ako základný náter použijeme weber.tec 901 / weber.betonkontakt alebo samotný weber.tec Superflex BG zriedený v tom istom pomere.

Hydroizolačnú hmotu naneseieme štetcom alebo valčekom min. v 2 pracovných postupoch.
Pozn.: V prípade tlakovej vody musí byť do prvej vrstvy zapracovaná tkanina zo sklených vlákien. Na dilatačné spoje a škáry je potrebné aplikovať tesniacu pásku.

Antikorovým oceľovým hladidlom vyrovnáme povrch.

Výhody nášho riešenia:

  • jednoduchá aplikácia a spracovateľnosť produktov
  • časová a finančná úspora
  • vhodné na všetky minerálne podklady

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

webertec 933

Rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes s kompenzáciou zmršťovania a nepriepustnosti vody.

webertec Superflex D24

Dvojzložková vysoko flexibilná hydroizolácia bez obsahu bitúmenu, rýchlo tuhnúca nezávisle od poveternostných podmienok.

webertec 901

Bitúmenová emulzia určená ako základný náter pre bitúmenové zmesi, s vysokým obsahom bitúmenu až 60 %.

webertec 946

Krémová hydroizolačná injektážna pasta. Použitie pri vlhkosti muriva až do 95% relatívnej vlhkosti.