Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber tekutá lepenka

weber tekutá lepenka
weber tekutá lepenka

Novinka

Výhody produktu

 • jednozložková
 • rozťažnosť až 900 %
 • na vnútorné použitie
 • ručné nanášanie
 • vypĺňa praskliny

Tekutá hydroizolačná lepenka

 

  Vlastnosti výrobku

  Použitie

  Weber tekutá lepenka je vysokopružná, jednozložková emulzia membránovitého typu na báze modifikovaného asfaltu. Je vhodná ako hydroizolácia do interiéru , do kúpeľní a sprchovacích kútov.

  Spotreba

  cca. 0,6 kg/m2, v závislosti od druhu podkladu a hrúbky nanášanej vrstvy

  Dokumentácia

  Technologický predpis (PDF)

  Technický list

  Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

  Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

  Príprava a aplikácia

  Spracovanie

  Všeobecné požiadavky na podklad
  Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, mastnôt alebo voľných častíc. Poškodený povrch (diery a trhliny väčšie ako 3 mm) je potrebné vytmeliť alebo je možné ich prekryť vystužovacou textíliou v kombinácii s weber tekutá lepenka. Pri aplikácii na betónový podklad je potrebné ho nechať vyschnúť. Ostré rohy je potrebné zaobliť.

  Podmienky na spracovanie
  Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C.

  Náradie
  Moltoprenový valček, štetec

  Aplikácia

  Tekutú lepenku je po otvorení potrebné premiešať a následne nanášať na vopred pripravený podklad štetcom alebo valčekom. V prípade potreby sa aplikuje druhá vrstva po vyschnutí prvej.

  Balenie & bezpečnosť práce

  Balenie a dodávka

  weber.akryzol

  Výrobok je balený v 5 kg a 10 kg PP vedrách.

  Skladovanie

  Výrobok odporúčame skladovať pri teplotách od +5 °C do +30 °C v dobre uzatvorených originálnych obaloch.

  Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

  Používajte bežné ochranné pomôcky očí a rúk.
  Pri práci nejedzte a nefajčite.
  Pri zasiahnutí očí vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
  Pri kontakte s pokožkou môže dôjsť k jej podráždeniu.