Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberxerm 844 - hydroizolácia a lepidlo na dlažby

weberxerm 844 - hydroizolácia a lepidlo na dlažby
weberxerm 844 - hydroizolácia a lepidlo na dlažby

Výhody produktu

 • hydroizolácia a lepenie iba v jednom kroku,
 • vysokoflexibilná izolácia = prekrývanie trhlín až do 0,75 mm
 • rýchle schnutie do 3 hodín aj pri nízkych teplotách,
 • obzvlášť ľahké spracovanie.

Vysokoflexibilná hydroizolácia a lepiaci tmel pre obklady a dlažby v jednom kroku. Dvojzložkový  mrazuvzdorný systém odolný UV žiareniu a soliam, určený na hydroizoláciu a lepenie obkladov a dlažieb.

 

  Vlastnosti výrobku

  Použitie

  Hmota je vhodná na hydroizoláciu podkladu a lepenie obkladov a dlažieb do exteriéru a interiéru, hlavne na balkóny, terasy a lodžie. 

  Zloženie / technické údaje

  Zloženie:
  hmota na báze cementu, kremičitého piesku, vysokoreaktívne polyméry, reaktívne plnivá a prísady.

  Dokumentácia

  Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

  Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

  Príprava a aplikácia

  Spracovanie

  Všeobecné požiadavky na podklad
  Podklad na hydroizoláciu musí byť pevný, vyrovnaný, bez trhlín, výčnelkov, bez poškodenia a znečistenia. Vhodným podkladom je betón, cementový poter a cementová omietka. Podklad musí byť vyzretý.

  Podmienky na spracovanie
  Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C.

  Náradie
  PE vedro, miešacie zariadenie, zubové hladidlo, štetec, valček.

  Čistenie
  Nádoby, prístroje a nástroje sa ihneď po použití očistia vodou. Odporúčame mať počas práce pri sebe vedro s vodou na oplachovanie a priebežné čistenie.

  Aplikácia

  Hydroizolačná vrstva:
  Zložka A sa zmieša spolu so zložkou B v pomere 1:1 hmotn. dielu nízkoobrátkovým miešadlom pokiaľ nevznikne homogénna hmota (cca 2-3 minúty). Do rohov, stykov stena-podlaha a dilatácií vložte do prvej vrstvy elastickú pásku B14. Zmiešaný weber.xerm 844 nanášajte štetkou alebo hladidlom  v 2 až 3 vrstvách aby celková hrúbka dosiahla v každom mieste 2 mm. Druhá, resp.  3 vrstva sa nanáša  vtedy, keď predchádzajúca vrstva  už nemôže byť poškodená. Aby sa na poréznych podkladoch  (betón, poter, omietka) nevytvárali vzduchové bublinky, prvá vrstva sa nanesie v tenkej vrstve a nechá sa preschnúť. 

  Weber.xerm 844 sa dá použiť aj na vyplnenie drobných výtlkov a prasklín. V tomto prípade sa zmieša  s kremičitým pieskom (zrnitosť 0,1-0,5 mm) v pomere 2:1.

  Lepiaci tmel:
  Weber.xerm 844 aplikujte hladkou stierkou na pripravenú plochu a potom zjednoťte hrúbku vrstvy zubovou stierkou pod uhlom 45°-60°. Pre plnohodnotné spojenie dlažby s podkladom a zníženie rizika vzniku dutín odporúčame lepiť systémom Buttering-Floating. Škárovanie je možné po min. 12 hodinách.

  Weber.xerm 844 ako lepiaci tmel sa môže upraviť pridaním kremenného piesku (frakcia 0,1-0,5 mm).

  Balenie & bezpečnosť práce

  Balenie a dodávka

  weber.akryzol

  V 18 kg PE obaloch.

  Skladovanie

  6 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

  Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

  Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami a oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Na hmotu bolo vydané Prehlásenie o zhode. Bol vystavený Bezpečnostný list – bez obmedzení. Materiál ukladajte mimo dosahu detí. Po ukončení prác je treba dôkladne si umyť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Likvidácia nepoužiteľných zvyškov sa robí tak, že sa zabezpečí prístup vzduchu k pastovitej hmote a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.

  Všetky údaje v tomto návode sú nezáväzné. Sú však spracované podľa najlepších poznatkov a skúseností z praxe a sú založené na najnovších technických poznatkoch. U spracovateľov sa predpokladajú všeobecné znalosti o aplikácii hydroizolačných hmôt.