Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Hydroizolácia spodnej stavby (5)

weber.tec Superflex D24

weber.tec Superflex D24

Dvojzložková vysoko flexibilná hydroizolácia bez obsahu bitúmenu, rýchlo tuhnúca nezávisle od poveternostných podmienok.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.tec 901

weber.tec 901

Bitúmenová emulzia určená ako základný náter pre bitúmenové zmesi, s vysokým obsahom bitúmenu až 60 %.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.tec 930

weber.tec 930

Jednozložkový hydroizolačný tmel, vhodný na vonkajšiu i vnútornú izoláciu stavebných konštrukcií pod úrovňou zeme.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.tec 933

weber.tec 933

Rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes s kompenzáciou zmršťovania a nepriepustnosti vody.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.tec Superflex 10 (protiradónová ochrana)

weber.tec Superflex 10 (protiradónová ochrana)

Vysoko flexibilná dvojzložková hydroizolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu.

Komparátor Odstrániť komparátor