Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Hydroizolácia spodnej stavby (5)

Pre dosiahnutie dlhodobej životnosti stavby je potrebné zhotoviť účinnú a funkčnú ochranu proti vode a vlhkosti základových konštrukcii. Často sa jedná o povrchovú úpravu základov. Takúto úpravu je možné zhotoviť rôznymi metódami medzi ktoré patria napríklad natavovanie asfaltových hydroizolačných pásov za horúca, čo je metóda najpoužívanejšia avšak zároveň aj z pohľadu bezpečnosti práce najrizikovejšia. Omnoho bezpečnejšie a účinnejšie je zhotovenie hydroizolácie spodnej stavby z materiálov ktoré sa nanášajú na povrch základov stierkovaním alebo striekaním s následným zahladením. Takéto materiály môžu byť na bituménovej báze prípadne na cementovej báze. Sú dostatočne odolné, funkčné a jednoduché na realizáciu. Neobsahujú rozpúšťadlá takže sú vhodné pre priami kontakt s EPS polystyrénom. Aplikácia stierkových hydroizolácii nie je náročná a vyžaduje menšie množstvo pracovníkov na realizáciu ako hydroizolácie ktoré sa aplikujú otvoreným plameňom.

webertec Superflex D24

webertec Superflex D24

Dvojzložková vysoko flexibilná hydroizolácia bez obsahu bitúmenu, rýchlo tuhnúca nezávisle od poveternostných podmienok.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertec 901

webertec 901

Bitúmenová emulzia určená ako základný náter pre bitúmenové zmesi, s vysokým obsahom bitúmenu až 60 %.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertec 930

webertec 930

Jednozložkový hydroizolačný tmel, vhodný na vonkajšiu i vnútornú izoláciu stavebných konštrukcií pod úrovňou zeme.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertec 933

webertec 933

Rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes s kompenzáciou zmršťovania a nepriepustnosti vody.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertec Superflex 10 (protiradónová ochrana)

webertec Superflex 10 (protiradónová ochrana)

Vysoko flexibilná dvojzložková hydroizolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu.

Komparátor Odstrániť komparátor