Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec 901

webertec 901
webertec 901

Výhody produktu

 • kompatibilná s cementovými a vápennými podkladmi
 • vhodná na omietky, murivá, oceľové prvky, azbestové materiály
 • obsah bituménu až 60%

Bituménová emulzia určená ako základný náter pod bituménové zmesi.

Vlastnosti výrobku

Použitie

webertec 901 má široký rozsah aplikácie.
Je vhodná ako:

 1. základný náter pre bitumenove zmesi na izolaciu proti vlhkosti
 2. izolačný a ochranný náter pod urovňou terenu pre beton, hrubu omietku, murivo, železo, azbest, cement, všetky druhy izolačnych dosiek, ktore su citlive na rozpušťadla
 3. ochranne natery striech
 4. zakladny nater kovovych striech
 5. prisada do bitumenu, vodotesnej hrubej omietky na vnutorne a vonkajšie použitie
 6. izolačny ochranny nater proti vlhkosti pre fasady vystavene dažďu hnanemu vetrom pred upevnenim obkladoveho tehloveho muriva
 7. prisada do bitumenovych malt v podzemnych objektoch ako su tunely a šachty v stavebnych projektoch

Farebné odtiene

Vyrába sa v čiernej farbe.

Spotreba

webertec 901:

ako penetračný náter 50-80 ml/m2

Technické údaje

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, mastnota a pod.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C a nad 30°C (vzduch aj konštrukcia). Pri spracovaní je potrebné vyhnúť sa priamym účinkom tepla a prievanu.

Náradie
Štetec, metla, valček alebo strojová aplikácia.

Čistenie
V prípade, že je emulzia čerstvá, je vhodné nádoby a nástroje po použití očistiť vodou. Inak po zatvrdnutí emulzie je vhodné použiť rozpúšťadlo.

Aplikácia

 1. Ako základný náter pre bitúmenové zmesi na izoláciu proti vlhkosti: webertec 901 rozrieďte vodou v pomere 1:10 a naneste ju štetcom, metlou, valčekom alebo striekaním.
  Spotreba: približne 50 – 80 ml/m2.
  Základný náter aplikujte na čistý podklad.
 2. Ako ochrana a izolačná vrstva pod úrovňou terénu: Natrite základným náterom suché a absorbujúce povrchy webertec 901 zriedenou vodou (30 – 70 %). Po uschnutí základného náteru sa aplikujú dva vrchné nátery nezriedenej webertec 901. Všetky spoje muriva musia byť tesné.

OBMEDZENIE POUŽITIA:
webertec 901 neaplikujte na zamrznuté povrchy. Zinok a hliník by sa nemali emulziou natierať. Keď sa webertec 901 používa ako prísada do malty, je potrebné sa vyhnúť silnému slnečnému žiareniu a suchým povrchom.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.tec 901

V 5, 10 a 30 litrových kanistroch.

Skladovanie

Môže byť skladovaná na suchých miestach bez mrazu v originálne utesnených obaloch po dobu najmenej 12 mesiacov.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a prevenciu nehôd, ktoré sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov a na štítku obalu.

Prípadné ochranné práce, ako aj existujúce zákony a ustanovenia, týkajuce sa napr. ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, sú používatelia našich výrobkov povinní dodržiavať vo vlastnej zodpovednosti.