Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec 930

webertec 930
webertec 930

Výhody produktu

  • hmota je bezpečná v priamom kontakte s pitnou vodou
  • vysoká nepriepustnosť vody pri pozitívnom vodnom tlaku
  • vysoká nepriepustnosť vody v prípade negatívneho vodného tlaku (v súlade s podkladom až do ponoru 3m)

jednozložková hydroizolačná hmota na cementovej báze.

Vlastnosti výrobku

Použitie

webertec 930 je vhodný na hydroizoláciu stavebných konštrukcií pod úrovňou zeme v prípade:

  • prízemnej vlhkosti
  • beztlakovej povrchovej vody a presakujúcej vody
  • vody s pozitívnym tlakom
  • vody s negatívnym tlakom do 1,5 bar
  • môže prísť do priameho kontaktu s pitnou vodou, preto je vhodný na vnútornú hydroizoláciu kontajnerov, zásobníkov na vodu s max. výškou vody ≤ 15 metrov

Farebné odtiene

Vyrába sa v šedej farbe.

Spotreba

webertec 930:
4 - 6 kg/m2

Technické údaje

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, stabilný a nemal by obsahovať žiadne voľné častice. Vrstvy s výkvetmi, vápno a tmeliae nátery treba ofrézovať alebo opieskovať. Musí byť prítomný otvorený kapilárny systém. Hydroizoláciu možno použiť len na konštrukcie, ktoré nepraskajú.

Podmienky na spracovanie
Teplota ovzdušia i podkladu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C a byť vyššia ako 30°C.

Náradie
Elektrická vŕtačka s miešacím nádstavcom, hladidlo, murárska štetka.

Čistenie
Nádoby a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

Pracovný postup:
U podkladov, ako je betón, cementová omietka, tehla, ťažký betón, murované steny z dutých tvárnic, nie je potrebná žiadna iná predúprava okrem predvlhčenia.

Miešanie:
weber.tec 930 dohladka vymiešajte so 4,0 až 4,75 litrov vody do požadovanej konzistencie. Namiešajte len toľko materiálu, koľko dokážete naniesť do 60 minút.
Prvá vrstva sa nanáša štetcom. Ďalšie vrstvy možno naniesť stierkou a následne zbrúsiť kefou. Celková hrúbka náteru je max. 4 mm.
Hydroizoláciu nanášajte najmenej v dvoch vrstvách. V prípade tlakovej vody alebo vo vodných kontajneroch naneste 3 vrstvy až do pokrytia celého povrchu.

Následná starostlivosť
Po nanesení hydroizolačného tmelu sa náter musí udržiavať vlhký najmenej 24 hodín a ďalších 5 dní chránený pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

POZNÁMKA
Hydroizolácia musí siahať do výšky 30 cm nad konečnou úrovňou terénu.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.tec 930

V 25 kg papierových obaloch.

Skladovanie

Výrobok možno skladovať na suchom mieste v pôvodnom zapečatenom obale najmenej po dobu 9 mesiacov.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a prevenciu nehôd, ktoré sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov a na štítku obalu.

Prípadné ochranné práce, ako aj existujúce zákony a ustanovenia, týkajuce sa napr. ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, sú používatelia našich výrobkov povinní dodržiavať vo vlastnej zodpovednosti.