Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec Superflex 10 (protiradónová ochrana)

webertec Superflex 10 (protiradónová ochrana)
webertec Superflex 10 (protiradónová ochrana)

Výhody produktu

  • je vysoko flexibilná, pružná a sceľujúca trhliny
  • vhodná pre akékoľvek minerálne podklady
  • nie je škodlivá pre životné prostredie
  • protiradónová ochrana

Vysoko flexibilná dvojzložková vodotesná izolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu. Má vysokú priľnavosť a schopnosť spájať trhliny. Je odolná proti starnutiu, vode a agresívnym látkam, ktoré sa vyskytujú v pôde. Taktiež je odolná proti vode obsahujúcej sírany.

Vlastnosti výrobku

Použitie

weber.tec Superflex 10 je vhodná pre vonkajšiu izoláciu muriva proti vlhkosti pod úrovňou terénu pre:

  • suterénne murivo
  • betónové podlahové dosky
  • podsypné vrstvy
  • základy budov
  • betónove stropné dosky, garáže

Farebné odtiene

Vyrába sa v čiernej farbe.

Spotreba

weber.tec Superflex 10 (S TEC 004):
3,5-4,5 l/m2 (v závislosti od tlaku vody)

Technické údaje

Technické údaje

Dokumentácia

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť bez námrazy, tuhý a rovný. Musí byť bez uhoľného dechtu, dutín, širokých trhlín, vyčnievajúcej malty alebo zvyškov betónu a iných nečistôt. Hrany a rohy musia byť zaoblené. V prípade tlakovej vody musí železobetón spĺňať špecifikácie a murivo nesmie mať trhliny väčšie ako 1 mm. Aplikácia je povolená na suché alebo mierne vlhké, ale ešte stále absorbujúce podklady.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +1 °C a nad 35 °C (vzduch aj konštrukcia).

Náradie
Elektrická vŕtačka s nasadeným miešadlom, plochá stierka, murárska lyžica.

Čistenie
V prípade, že je emulzia čerstvá, je vhodné nádoby a nástroje po použití očistiť vodou. Inak po zatvrdnutí emulzie je vhodné použiť rozpúšťadlo.

Aplikácia

Pred vykonávaním prác na izolovanie proti vlhkosti sa musí stanoviť vystavenie vodnému stresu už v ranej etape plánovania. Vykonávanie prác na izolovanie proti vlhkosti závisí od množstva vody, ktorému je vystavené.

Ako podkladový náter použite bitúmenovú emulziu weber.tec 901 zriedenú vodou. Zrieďovací pomer je 1 diel bitúmenu a 10 dielov vody.

Pred aplikovaním sa kvapalná zložka weber.tec Superflex 10 zmieša s práškovou zložkou pomocou elektrickej vŕtačky s pripevneným miešačom, za účelom získania homogénnej zmesi bez hrudiek.
weber.tec Superflex 10 sa nanáša plochou lyžicou aspoň v dvoch aplikáciách.

Druhá aplikácia sa uskutoční, len čo nebude existovať nebezpečenstvo poškodenia prvej aplikácie.

V prípade netlakovej vody, hrúbka suchej vrstvy musí byť aspoň 3 mm.

V súvislosti s prípadmi nahromadenej priesakovej vody a tlakovej vody sa musí do druhého náteru vložiť tkaná textília zo sklených vlákien a hrúbka min. suchej vrstvy musí byť 4 mm.

OBMEDZENIE POUŽITIA:
Nenatierajte zinok alebo hliník weber.tec Superflex 10.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.tec Superflex 10

V 30 litrovej súprave s kvapalinou a práškom.

Skladovanie

Môže byť skladovaná na suchom mieste bez mrazu v originálnom zapečatnom balení po dobu najmenej 9 mesiacov.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a prevenciu nehôd, ktoré sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov a na štítku obalu.

Prípadné ochranné práce, ako aj existujúce zákony a ustanovenia, týkajuce sa napr. ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, sú používatelia našich výrobkov povinní dodržiavať vo vlastnej zodpovednosti.