Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec Superflex D24 - systémová hydroizolácia

webertec Superflex D24 - systémová hydroizolácia
webertec Superflex D24 - systémová hydroizolácia

Výhody produktu

 • schnutie nezávislé od počasia vďaka reakčnému tuhnutiu do 24 hod.
 • odolná voči tlakovej vode (1,0 bar už po 24 hod.)
 • už po 4 hodinách je možné nalepenie izolačných, drenážnych a ochranných platní
 • prekrývanie trhlín nad 2 mm aj pri nízkych teplotách

2-zložková, vysoko flexibilná, hydraulicky rýchlo tuhnúca stavebná izolácia bez obsahu bitúmenu, na bezpečné izolovanie nových i starých stavieb. 

Vlastnosti výrobku

Použitie

weber.tec Superflex D24 je vhodný na:

 • vonkajšiu izoláciu stien v dotyku so zemou
  - pivničné steny
  - podlahové dosky
  - základy
  - stropy podzemnych garaži
 • na utesnenie pracovných a stykových škár vodonepriepustných betónových stavebných dielov v dotyku so zemou
 • na dodatočnú vonkajšiu hydroizoláciu stavby na existujúcich vrstvách bitúmenovej izolácie
 • balkóny i terasy
 • na všetky minerálne podklady (tehla, betón, pórobetón, maltová omietka, poter a pod.)
 • ďalej na bodové alebo celoplošné lepenie polystyrénovych platní, izolačných platní z minerálnych vlákien, ako sú ochranné alebo drenážne platne

Farebné odtiene

Vyrába sa v antracitovej farbe.

Spotreba

weber.tec Superflex D24 (S TEC 005):
3,5-4,5 kg/m2 (podľa zaťaženia vodou)

Technické údaje

Technické údaje

Dokumentácia

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad nesmie byť zamrznutý, pevný, rovný, bez bitúmenovej smoly, voľných častíc, trhlín a otvorených škár, nerovností a škodlivých znečistení. Môže sa aplikovať aj na vlhké podklady. Odstráňte vodoodpudivé zvyšky (napr. separačný olej, masti, farby). Rohy musia byť zrazené a žľaby zaokrúhlené.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C a nad 30°C (vzduch aj konštrukcia) Pri spracovaní je treba vyhnúť sa priamym účinkom tepla.

Náradie
Elektrická vŕtačka s nasadeným miešadlom, murársky štetec, hladidlo.

Čistenie
Nádoby a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

Pred začatím hydroizolačných prác sa musí jasne stanoviť predpokladané vodné zaťaženie v budúcnosti. Rozsah vykonaných hydroizolačných prác závisí od stupňa namáhania.

Spracovanie weber.tec Superflex D24 sa vykonáva minimálne v 2 náteroch. Druhý náter izolácie by mal byť urobený čím skôr, ale zároveň tak, aby prvý náter už nemohol byť poškodený. V prípadoch zaťaženia – vsakujúca voda a tlaková voda sa po prvom nátere izolácie musí zapracovať sklenená tkanina. Min.hrúbka suchej vrstvy musí byť 4 mm.

V prípade netlakovej a nepresakujúcej vody – izolácia musí byť nanesená minimálne v dvoch pracovných krokoch a hrúbka suchej vrstvy musí činiť min 3 mm.

weber.tec Superflex D24 dosahuje svoje konečné vlastnosti po úplnom vytvrdnutí a presušení. Treba dávať pozor, aby sa pod vrstvu izolácie nedostala dažďová voda. Na vytvrdnutú izoláciu sa nesmie priamo vysypať maltová kaša, stavebný odpad alebo štrk.

POZNÁMKA
weber.tec Superflex D24 sa neznáša s neželeznými kovmi ako napr. hliník, zinok.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.tec Superflex D24

V 20 kg kombinovaných nádobách, ktoré obsahujú tekutinu a prášok.

Skladovanie

Môže byť skladovaná na suchom mieste, nie na mraze, v originálnych neotvorených nádobách min. po dobu 6 mesiacov.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a prevenciu nehôd, ktoré sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov a na štítku obalu.

Prípadné ochranné práce, ako aj existujúce zákony a ustanovenia, týkajuce sa napr. ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, sú používatelia našich výrobkov povinní dodržiavať vo vlastnej zodpovednosti.