Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Krémová injektáž (1)

webertec 946

webertec 946

Krémová hydroizolačná injektážna pasta. Použitie pri vlhkosti muriva až do 95% relatívnej vlhkosti.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor