Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec 946

webertec 946
webertec 946

Novinka

Výhody produktu

 • na okamžité spracovanie
 • vhodná pre duté murivá
 • spracovanie beztlakovou injektážou

Injektážna pasta na báze silanu bez rozpúšťadiel určená na zhotovenie horizontálnej izolácie základov.

 

   Vlastnosti výrobku

   Použitie

   K dodatočnej horizontálnej izolácie muriva proti vzlínajúcej vlhkosti beztlakou injektážou. Použitie pri vlhkosti muriva až do 95% relatívnej vlhkosti. Aplikácia vhodná z exteriéru aj interiéru. Vhodná pre všetky bežné murivá okrem pórobetónu.

   Spotreba


   hrúbka múru v cm
   243648
   približná spotreba v ml/bm360540720
   výdatnosť približne1,6 bm1,1 bm0,8 bm

       

   Technické údaje

   Farba: krémovo biela
   Teplota spracovania:     >5°C
   Hustota:  

   cca 0,9 kg/dm3

   Obsah aktívnych látok:cca. 80%
   Stupeň vlhkosti:max. 95%

   Dokumentácia

   Technologický predpis (PDF)

   Technický list

   Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

   Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

   Príprava a aplikácia

   Spracovanie

   Príprava podkladu
   Staré,  droliace sa, nesúdržné a vlhkosťou poškodené omietky je nutné odstrániť až na nosný podklad (minimálne 0,8 -  1 m od viditeľného poškodenia muriva). Škáry v murive vyškrabať do hĺbky 2 cm a plochu mechanicky očistiť.Pripraviť  kolmo vrty v priemere 16 mm vo vzdialenosti 8-12 cm v spodnej horizontálnej škáre. Hĺbka vyvŕtaných obvodov  je hrúbka muriva – 5 cm.  V prípade vysokej vlhkosti (>57%) odporúčame vykonať vrty vo dvoch radoch,  kde výškový presah nemá byť vyšší viac ako 8 cm.

   Aplikácia

   1. Pôvodnú omietku odstrániť  minimálne 80 cm od viditeľného miesta poškodenia. 
   2.  V mieste napojenia podlaha/stena vysekať drážku 4x4 cm.
   3.  Škáry v murive vyškrabať do hĺbky 2 cm.
   4.  Podklad očistiť a mierne navlhčiť.
   5.  Vyvŕtať otvory v škáre v Ø16 mm vo vzdialenosti 8-12 cm.
   6.  Pomocou ručnej tlakovej pištole vyplniť vyvŕtané otvory odzadu smerom dopredu injektážnym krémom.
   7.  Vyplniť škáry a drážku prípravkom weber.tec 946.

   Upozornenie: 
   Steny nad miestom injektáže je možné vysušovať  na ustálenú vlhkosť len vtedy, pokiaľ na nich nie sú izolujúce obklady  a v upravovaných miestnostiach prevládajú  dostatočne vhodné podmienky pre schnutie. Pri hrúbke muriva viacej ako 60 cm odporúčame tlakovú injektáž weber.tec 940 E. V kútoch vykonajte vrty z obidvoch strán. Podľa rozsahu škody  je potrebné vykonať zvláštne opatrenia ako napr. dodatočnú vnútornú alebo vonkajšiu izoláciu, alebo aplikácia sanačného systému. Dodržujte pokyny WTA 4-4-04 Injektáž muriva. Nemiešajte s inými stavebnými materiálmi. Nevhodný na pórobetón, betón a tlakovú vodu. 

   Balenie & bezpečnosť práce

   Balenie a dodávka

   weber.tec 901

   600 ml monoporcia
   10 l kanister

   Skladovanie

   Výrobok možno skaldovať na suchom mieste, chránenom pred mrazom, v pôvodnom obale po dobu najmenej 12 mesiacov.

   Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

   Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a prevenciu nehôd, ktoré sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov a na štítku obalu.

   Prípadné ochranné práce, ako aj existujúce zákony a ustanovenia, týkajuce sa napr. ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, sú používatelia našich výrobkov povinní dodržiavať vo vlastnej zodpovednosti.