Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Diagnostikácia podkladu

Skôr než sa rozhodneme položiť novú dlažbu či obklad, je potrebné najskôr diagnostikovať podklad.

Či je podklad pevný, stabilný, nasiakavý alebo nenasiakavý, je dôležitou informáciou pred voľbou druhu lepidla, prednáteru a vlastnej aplikácie.

Ako poznáme rovnosť podkladu?

Nerovnosti podkladu by nemali presiahnuť 2 mm na 2 m hliníkovej alebo hobľovanej laty. Rozdiel by nemal býť väčší než ± 2 mm.

Lata sa kladie náhodne krížom.

Ako môžeme posúdiť stabilitu jestvujúcich finálnych vrstiev?

V prípade, že ste sa rozhodli neodstraňovať jestvujúce finálne vrstvy, je potrebné posúdiť ich stabilitu po celej ploche miestnosti.

Ako poznáme stabilný podklad od nestabilného?

Najlepšie chôdzou po podlahe zistíme stabilitu dosiek.

Ak zistíme, že niektoré dosky sú uvoľnené, odporúčame ich mechanické pripevnenie.

Ako jednoducho poznáme pevnosť podkladu?

Kovovým tŕňom zistíme pevnosť podkladu.

Vždy je treba posúdiť podklad aj dokonalejším spôsobom – sondou. Týmto spôsobom sa zistí celková skladba podkladných vrstiev.

Ukážka totálne nestabilného podkladu.

Ako rozoznáme nasiakavý podklad od nenasiakavého?

Na podklad nalejeme menšie množstvo vody.

Ak je voda na povrchu i približne po 5 minútach, považujeme tento podklad za nenasiakavý. V prípade, že do 5 minút je voda vsiaknutá do podkladu, ide o nasiakavý podklad.

Ako jednoducho posúdime jestvujúci podklad?

Poklepom každej dlaždice zistíme jej stabilitu.

Nestabilné dlaždice prilepíme.

Pevnosť stierky posudzujeme tzv. vrypmi oceľovým tŕňom alebo nožom.

Vytvoríme mriežku cca 2x2 mm na ploche cca 10x10 cm.

Ak cca 80 % stierkovej hmoty zostáva na mieste, nie je potrebná nová stierka.

Očistenie jestvujúceho podkladu

Podklad je veľmi dôležité starostlivo očistiť od zvyškov stavebných materiálov.

Staré zvyšky cementu, sádry, lepidiel alebo starých náterov najlepšie odstránime mechanicky napríklad špachtľou alebo škrabkou.

Je potrebné odstrániť aj zvyšky náterov, a to najlepšie škrabkou (u väčších plôch obrúsením alebo otryskaním). Ak je povrch hĺbkovo narušený alebo znečistený (oleje, rozpúšťadlá), je potrebné ofrézovanie podkladu.

Starý náter je treba odmastiť napríklad saponátom s vodou a zároveň odstrániť zvyšky vosku alkalickým roztokom (sóda + voda).

Ukážka otryskania povrchu stien vodou. Na podlahe sa používa metóda otryskania oceľovými guľkami alebo ofrézovaním.

Vlhkosť

Pri nameraní väčšej vlhkosti stien alebo podlahy je potrebné odstrániť príčinu vlhkosti.