Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako aplikovať dlažbu balkónoch a terasách na pôvodné dlažby?

Návod platí len pre nepoškodenú dlažbu, ak ju meníme vyslovene z estetických dôvodov.

Problém

Pôsobenie prírodných vplyvov na dlažbu

Vplyvom dažďovej vody a času sa voda vyskytne medzi škárami a napokon i pod dlažbou.

Za mrazu dochádza ku zmene objemu vlhkého podkladu. Pri slnečnom žiarení sa mení objem dlaždíc – zväčšuje sa.

Potom už nezostáva nič iné, len jestvujúcu dlažbu odstrániť.

Aby sme zabránili vzniku týchto problémov, odporúčame nasledovné:

Spád minimálne 1%, čiže na 1 m 1 cm.

Ak chcete aplikovať novú dlažbu na jestvujúcu, je potrebné dôkladne prekontrolovať pevnosť každej dlaždice poklepom. Nestabilné dlaždice nahradíme zálievkou s pomocou flexného lepiaceho tmelu.

Širšími a dilatačnými škárami zabránime následkom točivých a krútivých momentov, ktoré prebiehajú v konštrukcii terasy či balkóna.

Riešenie

Diagnostika a príprava

Poklepom zistíme súdržnosť a stabilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme, alebo priestor po vypadnutej dlaždici vyplníme opravnou hmotou (ak je uvoľnená väčšina dlaždíc, odstránia sa všetky).

Jestvujúcu dlažbu je treba odmastiť napríklad saponátom s vodou a zároveň odstrániť zvyšky vosku alkalickým roztokom (sóda + voda).

V prípade odstránených dlaždíc aplikujeme spádovú vrstvu weber.bat balkónový alebo vysprávkovou hmotou weber favo SM 215 pront oceľovým hladidlom. Toto robíme iba v prípade, že plocha nie je zospádovaná.

Aplikácia

Vypadané dlaždice sa opravia flexibilným lepiacim tmelom. Na vystuženie použijeme stužujúcu sieť zo sklených vlákien.

Lepiaci tmel aplikujeme na podklad i na dlaždice – weber.col flex (metóda buttering) alebo za pomoci liateho lepidla (metóda do liateho lôžka).

Škárovanie robíme flexnou škárovacou hmotou weber.color alebo epoxidovou škárovačkou.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

webercol flex

Vysoko kvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

webercolor comfort

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu, vhodná na škárovanie do šírky 6 mm.