Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako aplikovať dlažbu balkónoch a terasách na pôvodné dlažby?

Návod platí len pre nepoškodenú dlažbu, ak ju meníme vyslovene z estetických dôvodov.

Problém

Pôsobenie prírodných vplyvov na dlažbu

Vplyvom dažďovej vody a času sa voda vyskytne medzi škárami a napokon i pod dlažbou.

Za mrazu dochádza ku zmene objemu vlhkého podkladu. Pri slnečnom žiarení sa mení objem dlaždíc – zväčšuje sa.

Potom už nezostáva nič iné, len jestvujúcu dlažbu odstrániť.

Aby sme zabránili vzniku týchto problémov, odporúčame nasledovné:

Spád minimálne 1%, čiže na 1 m 1 cm.

Ak chcete aplikovať novú dlažbu na jestvujúcu, je potrebné dôkladne prekontrolovať pevnosť každej dlaždice poklepom. Nestabilné dlaždice nahradíme zálievkou s pomocou flexného lepiaceho tmelu.

Širšími a dilatačnými škárami zabránime následkom točivých a krútivých momentov, ktoré prebiehajú v konštrukcii terasy či balkóna.

Riešenie

Diagnostika a príprava

Poklepom zistíme súdržnosť a stabilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme, alebo priestor po vypadnutej dlaždici vyplníme opravnou hmotou (ak je uvoľnená väčšina dlaždíc, odstránia sa všetky).

Jestvujúcu dlažbu je treba odmastiť napríklad saponátom s vodou a zároveň odstrániť zvyšky vosku alkalickým roztokom (sóda + voda).

V prípade odstránených dlaždíc aplikujeme spádovú vrstvu weber.bat balkónový alebo vysprávkovou hmotou weber favo SM 215 pront oceľovým hladidlom. Toto robíme iba v prípade, že plocha nie je zospádovaná.

Aplikácia

Vypadané dlaždice sa opravia flexibilným lepiacim tmelom. Na vystuženie použijeme stužujúcu sieť zo sklených vlákien.

Lepiaci tmel aplikujeme na podklad i na dlaždice – weber.col flex (metóda buttering) alebo za pomoci liateho lepidla (metóda do liateho lôžka).

Škárovanie robíme flexnou škárovacou hmotou weber.color alebo epoxidovou škárovačkou.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

webercol flex - mrazuvzdorná lepiaca malta

Vysoko kvalitná elastická mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

webercolor comfort - škárovacia hmota

Flexibilná škárovacia hmota na báze cementu, vhodná na škárovanie do šírky 6 mm.