Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber terizol

weber terizol
weber terizol

Výhody produktu

  • trvalo flexibilný materiál
  • lepenie obkladov a dlažieb po 24 hodinách
  • jednoduchá aplikácia nerezovým hladidlom

Jednozložková silikátová hydroizolačná stierka.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Hmota sa používa na vytvorenie hydroizolačných povlakov monolitických betónových konštrukcií, izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Použitie je na izolačné nátery bazénov, nádrží, kolektorov, vodojemov, terás, balkónov, fasádnych plôch, stien a pod. Odoláva olejom, nafte a saponátom.
Nie je vhodný na tesnenie aktívnych trhlín a konštrukcií pred dotvarovaním a na izolácie v kyslom a agresívnom prostredí.

Spotreba

weber terizol:
3 kg/m2/3mm

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
hmota na báze cementu, minerálnych plnív, modifikujúcich prísad a disperzie

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad na hydroizoláciu musí byť pevný, vyrovnaný, bez trhlín, výčnelkov, bez poškodenia a znečistenia. Vhodným podkladom je betón, cementový poter a cementová omietka. Podklad musí byť vyzretý.

Podkladný náter
Pripravený podklad sa natiera weber.betonkontakt v pomere 1:10. Podľa nasiakavosti podkladu je treba penetráciu opakovať. Na takto napustený podklad se urobí náter weber.terizolom po 4 hodinách, pričom je treba zabrániť zaprášeniu a znečisteniu pripraveného podkladu.

Podmienky na spracovanie
Minimálna teplota ovzdušia pri nanášaní hmoty musí byť +8°C, teplota podkladu +5°C. Hydroizolačný náter je možné zaťažiť vodou najskôr po 3 dňoch.

Náradie
Nádoby PE na miešanie hmoty, miešacie zariadenie, štetce, kefy, valček, antikorové alebo PVC hladidlá.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa ihneď po použití očistia vodou. Odporúčame mať počas práce pri sebe vedro s vodou na oplachovanie a priebežné čistenie.

Aplikácia

  1. Najskôr vykonáme natretie podkladu. Nasiakavý podklad: weber.betonkontakt riedený vodou v pomere 1:10. Nenasiakavý podklad: weber.bond primer a necháme cca 3 hodiny zaschnúť.
  2. weber.terizol miešame ručnou miešačkou (maximálne otáčky 500/min.) s vodou v pomere 5-6 l/1 vrece, kým nevznikne homogénna, pastovitá hmota bez hrudiek.
  3. Potom hmotu nanášame stierkou 3x3 mm v celej ploche. Necháme minimálne 6 hodín zavädnúť. Potom aplikujeme druhú vrstvu rovnakým hladidlom.
  4. Nasleduje technologická prestávka 12 hodín, pri ktorej hmota dozrieva a musí byť chránená pred priamym slnkom, aby nedošlo k tvorbe bublín a popraskaniu. Potom môžeme nanášať flexibilný alebo fluidný lepiaci tmel, na obklady disperzný lepiaci tmel.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.terizol

4,5 kg a 20 kg vrece

Skladovanie

6 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia