Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Penetračné nátery (2)

weber bondprimer - spojovací náter

weber bondprimer - spojovací náter

Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti, len na nesavý podklad.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber betonkontakt - penetračný náter

weber betonkontakt - penetračný náter

Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti, len na savý podklad.

Komparátor Odstrániť komparátor