Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Penetračné nátery (2)

Penetračné nátery odporúčame používať v rámci prípravy podkladov pred lepením cementovými lepidlami, vylievaním samonivelizačných hmôt, nanášaním omietok a iných stavebných materiálov. Slúžia na zjednotenie nasiakavosti, odstránenie jemných prachových častí a na zvýšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev. Penetračné nátery rozdeľujeme podľa typu podkladu na savé podklady a nesavé podklady. Podľa materiálovej bázy na disperzné penetračné materiály. Tieto sú vhodné na bežné povrchy nevykazujúce poškodenie a starnutie. Disperzné penetračné nátery sú vhodné na úpravu podkladu pred lepením cementovými lepidlami na obklady a dlažby, pred liatím samonivelačných hmôt prípadne pred nanášaním omietok. Penetračné nátery s plnivom, tj. spojovacie mostíky, sú vhodné na nenasiakavé podklad ako sú napríklad pôvodné obklady a dlažby, teracco a iné nenasiakavé podklady pokiaľ nie sú na báze bituménov a asfaltov.   Epoxidové penetračné nátery sú predovšetkým určené pod epoxidové nátery a stierky, avšak v prípade nutnosti je možné s epoxidovými penetračnými nátermi v kombinácii s pieskom vytvoriť špeciálny spojovací mostík.

weber bondprimer

weber bondprimer

Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti, len na nesavý podklad.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber betonkontakt

weber betonkontakt

Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti, len na savý podklad.

Komparátor Odstrániť komparátor