Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber betonkontakt

weber betonkontakt
weber betonkontakt

Výhody produktu

  • riedenie s čistou vodou
  • vysoká výdatnosť, koncentrát

Penetračný náter určený na zjednotenie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na prípravu malty na opravy fasád, do maltovin cementových i vápenno-cementových. Použitím weber betonkontakt sa podstatne zlepší priľnavosť malty. Dosiahne sa trvalé spojenie starej a novej omietky.
Malta s pridanou emulziou nevytvára trhliny ani pri hrubších vrstvách. Priaznivo ovplyvňuje jej spracovateľnosť.

Spotreba

weber betonkontakt:
0,2 kg/m2 v rozriedenom stave

Zloženie

Syntetická disperzia, prísady.

Pracovný postup

Pomer miešania
Weber.betonkontakt
sa používa ako prísada do vody na miešanie. Pri vápenných a vápenno-cementových maltách a pri priemyselne vyrábanej jemnej omietke – suchej malte je pomer miešania weber.betonkontakt s vodou 1:5, max. 1:10. Na výrobu tuhej plastickej malty na opravy s cementom ako so spojivom (cementová malta) je pomer miešania 1:3.

Podklad zbavíme všetkých voľných, ľahko sa odlupujúcich zvyškov malty alebo náterov a dôkladne očistíme vodou. Takto pripravenú plochu navlhčíme vodou, alebo vodou s weber.betonkontakt v pomere 1:5. Potom sa nanáša malta na opravy zvyčajným, remeselným spôsobom, bezpodmienečne na navlhčený podklad.
Weber.betonkontakt sa môže pridávať i do štukovej omietky – R605. Týmto spôsobom upravená malta je vhodná najmä na opravy starých štuk. Nanesenú vrstvu musíme chrániť pred rýchlym vyschnutím. Malty sa môžu roztierať i zahladzovať zvyčajným remeselným spôsobom.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený všetkých uvoľnených, ľahko sa odlupujúcich častí starých omietok a zvyškov náterov a dôkladne očistený vodou.

Podmienky na spracovanie
Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri spracovaní je potrebné sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Náradie
Štetec, plastové vedro.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

V 2l, 5l a 20l PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia