Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber bondprimer

weber bondprimer
weber bondprimer

Výhody produktu

  • riedenie s čistou vodou
  • vysoká výdatnosť, koncentrát

Náter zabezpečujúci zvýšenie priľnavosti na nesavé podklady.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Penetračný náter s obsahom piesku určený na prípravu nenasiakavých povrchov pred lepením obkladov a dlažieb cementovými lepidlami. Vhodný aj na podlahové vykurovanie.

Farebné odtiene

Krémová.

Spotreba

0,2 kg / m2

Zloženie a technické údaje

Penetračný náter určený na vytvorenie adhéznej vrstvy pred lepením obkladov a dlažieb na nenasiakavé podklady.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Suchý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, mastnota a pod.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa smú robiť v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Pokyny na spracovanie
Pred použitím premiešať, nanášať pomocou molitanového valčeka, štetca rovmomerne v slabej vrstve - je nutné zabrániť tvorbe kaluží. Doba zaschnutia približne 2 hodiny v závislosti od teloty a vlhkosti prostredia.

Náradie
Hrubý molitanový valček, štetec.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.bond primer

Balené 2l, 5l a 20l PE nádobách.

Skladovanie

Skladovať v suchu a chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením.
Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Weber bondprimer neobsahuje rozpúšťadlá a nie je horľavý. Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv najmä na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami, oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Bol vystavený Bezpečnostný list - bez obmedzení. Materiál ukladajte mimo dosahu detí. Po ukončení prác je treba dôkladne si umyť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Nepoužiteľné zvyšky sa likvidujú tak, že sa k nim zabezpečí prístup vzduchu a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.

Všetky údaje v tomto návode sú nezáväzné. Sú však spracované podľa najlepších poznatkov a skúseností z praxe a sú založené na najnovších technických poznatkoch. U spracovateľov sa predpokladajú všeobecné znalosti o použití samonivelizačných podlahových hmôt.