Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercolor comfort

webercolor comfort
webercolor comfort

Výhody produktu

  • protiplesňová úprava
  • šírka škáry 1 - 6mm
  • použitie v interiéri aj v exteriéri

Flexibilná škárovacia hmota na cementovej báze tried CG2W.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Škárovacia hmota sa používa na výplň škár pre keramické podlahové a stenové obklady, obklady z umelého kameňa vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, na terasy, balkóny, priemyselné haly, pod podlahové kúrenie apod.
Je určená aj do prostredia s ťažkou prevádzkou, v obchodných centrách, halách na letiskách, administratívnych budovách, chladiarenských a mraziarenských zariadeniach a pod.
Nie je vhodná na plochy, ktoré sa čistia tlakovým spôsobom a pri použití agresívnych roztokov.  

Farebné odtiene škárovacej hmoty

Skarovacia hmota webercolor comfort - vzorkovnik farieb

Technické údaje

Škárovacia hmota webercolor comfort spĺňa všetky kvalitatívne vlastnosti EN 13888 triedy CG2W.

Technicke udaje k sparovacej hmote

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Karta bezpečnostných údajov

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Lepiaci tmel musí byť dokonale vyschnutý (min. 24 hodín). Podklad musí byť suchý, bez oddeliteľných častíc ako je prach, mastnota, bez zbytkov lepiaceho tmelu a pod. K dosiahnutiu rovnomerného profilu je nutné vyčistiť medzery medzi dlaždicami.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou špárovacej hmoty sa nesmú vykonávať, pokiaľ vzduch aj konštrukcia má menej ako +5°C. Pri spracovaní je nutné zabrániť priamym negatívnym účinkom tepla, vody a prievanu.

Náradie
Nádoba z PE, nízkoobrátkové miešadlo, gumová stierka, špongie na čistenie.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou. Odporúčame mať počas práce pri sebe vedro s vodou na oplachovanie a priebežné čistenie.

Aplikácia

  1. škárovaciu hmotu webercolor comfort dokonale premiešame s vodou (0,3 l/kg) vo vhodnej, čistej nádobe.
  2. Zmes miešame nízkoobrátkovým miešadlom, pokiaľ nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Po krátkej prestávke (5 minút) hmotu znovu krátko premiešame a môžeme začať škárovať.
  3. škárovaciu hmotu webercolor comfort nanášame na podklad gumenou stierkou pod uhlom 45° na škáru. Po dostatočnom zavädnutí plochu čistíme špongiou, pokiaľ vyškvárovaná plocha nebude úplne čistá.
  4. Čas spracovania cca 90 min. Pochôdznosť po 24 hod.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

Sparovacia hmota pre skrarovanie od 1 do 6 mm

Balenie škárovacej hmoty webercolor comfort je 2 a 5 kg PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpecnostne pokyny pre pracu so skarovacou hmotou webercolor comfrot