Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercolor silikón - silikónová škárovacia hmota

webercolor silikón - silikónová škárovacia hmota
webercolor silikón - silikónová škárovacia hmota

Výhody produktu

  • silikón s prídavkom antifungicídu
  • vhodná pre exteriér aj interiér

Jednozložková, vzdušnou vlhkosťou tvrdnúca, svetlostála škárovacia hmota na silikónovej báze.

Vlastnosti výrobku

Použitie

V exteriéri a interiéri, pre vyplnenie, lepenie a trvale pružné utesnenie.

Spotreba

weber.color silikón (F760):
0,2 - 1,25 kg/m2

Dokumentácia

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť suchý, dostatočne pevný a rovný, bez námrazy, prachu, mastnôt, zbytkov separátorov, farieb, náterov a nečistôt.

Podmienky na spracovanie
Odstránte zbytky mált zo škár, škáry vyškrabte. Podľa šírky škáry odrežte nástavec. Pomocou škárovacej pištole naneste hmotu do priestoru škáry. Následne naneste na škáru rozprašovačom mydlovú vodu a pomocou špeciálnej uhladzovacej gumenej stierky škáru vyhlaďte. Po celú dobu tvrdnutia chráňte pred mechanickým namáhaním. Zabráňte vniknutiu prachu a nečistôt na čerstvé plochy.

Náradie
Ručná pištoľ, pištoľ na stlačený vzduch.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.color silikón

310 ml plastová tuba (kartuša).

Skladovanie

24 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia