Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color comfort

weber.color comfort
weber.color comfort

Výhody produktu

  • ľahká a rýchla aplikácia
  • farebná stabilita
  • šírka škáry 1-6 mm

Pružná mrazuvzdorná škárovacia hmota, vhodná na škárovanie do šírky 6 mm vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Keramické podlahové a stenové obklady, obklady z umelého kameňa vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, na terasy, balkóny, priemyselné haly, pod podlahové kúrenie apod.
Je určená aj do prostredia s ťažkou prevádzkou, v obchodných centrách, halách na letiskách, administratívnych budovách, chladiarenských a mraziarenských zariadeniach a pod.
Nie je vhodná na plochy, ktoré sa čistia tlakovým spôsobom a pri použití agresívnych roztokov.  

Farebné odtiene

Vzorkovník farieb weber.color

Technické údaje

Spĺňa všetky kvalitatívne vlastnosti EN 13888 triedy CG2W.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Lepiaci tmel musí byť dokonale vyschnutý (min. 24 hodín). Podklad musí byť suchý, bez oddeliteľných častíc ako je prach, mastnota, bez zbytkov lepiaceho tmelu a pod. K dosiahnutiu rovnomerného profilu je nutné vyčistiť medzery medzi dlaždicami.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať, pokiaľ vzduch aj konštrukcia má menej ako +5°C. Pri spracovaní je nutné zabrániť priamym negatívnym účinkom tepla, vody a prievanu.

Náradie
Nádoba z PE, nízkoobrátkové miešadlo, gumová stierka, špongie na čistenie.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou. Odporúčame mať počas práce pri sebe vedro s vodou na oplachovanie a priebežné čistenie.

Aplikácia

  1. weber.color comfort dokonale premiešame s vodou (0,3 l/kg) vo vhodnej, čistej nádobe.
  2. Zmes miešame nízkoobrátkovým miešadlom, pokiaľ nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Po krátkej prestávke (5 minút) hmotu znovu krátko premiešame a môžeme začať škárovať.
  3. weber.color comfort nanášame na podklad gumenou stierkou pod uhlom 45° na škáru. Po dostatočnom zavädnutí plochu čistíme špongiou, pokiaľ vyškvárovaná plocha nebude úplne čistá.
  4. Čas spracovania cca 90 min. Pochôdznosť po 24 hod.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.color comfort

V 2 a 5 kg PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia