Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercolor perfect

webercolor perfect
webercolor perfect

Výhody produktu

  • odolná voči vode a bežným čistiacim prostriedkom
  • antifungicídna úprava
  • vhodná do náročných priestorov

Vysoko flexibilná cementová škárovacia hmota, vhodná na škárovanie do šírky 20 mm vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Široká škála využitia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Určená na škárovanie obkladov a dlažieb, na podlahu a steny v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou a v priestoroch s vysokou mechanickou záťažou. Vodonepriepustná a ľahko čistiteľná, odolná voči čistiacim prostriedkom používaných v domácnosti.
Ideálna na použitie v kúpeľniach, kuchyniach, obchodných prevádzkach a v priestoroch s vysoko frekventovanou prevádzkou a na podlahové kúrenie.

Farebné odtiene

Dodáva sa vo farebnom odtieni milk a marble.

Technické údaje

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Teplota vzduchu a podkladu nesmie pri realizácii klesnúť pod +5°C. Lepiaci tmel pred škárovaním musí byť dokonale vytvrdnutý (najmenej 24 hodín), škára musí byť suchá, čistá a zbavená zbytkov lepidla.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikíciou sa nesmú vykonávať pokiaľ vzduch aj konštrukcia má menej ako +5°C. Pri spracovaní je nutné zabrániť priamym negativným účinkom tepla, vody a prievanu.
Spracovateľnosť: cca 2 hodiny, pochôdznosť cca 24 hodín po aplikácii, v závislosti od vlhkosti ovzdušia a teploty. Odolná voči čistiacim produktom používaných v domácnostiach. Vodeodolná podľa EN 13888 CG2 W Ar.

Náradie
Nádoba z PE, nízkoobrátkové miešadlo, gumová stierka, špongie na čistenie.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou. Odporúčame mať počas práce pri sebe vedro s vodou na oplachovanie a priebežné čistenie.

Aplikácia

  1. weber.color perfect dokonale premiešame s vodou (0,2 l/kg), miešame, kým hmota nebude homogénna a bez hrudiek
  2. Namiešané množstvo spracujeme do 2 hodín. Rozmiešanú škárovaciu hmotu aplikujeme gumeným hladítkom do škár a po zavädnutí obklad očistíme vlhkou špongiou.
  3. Zoškárované plochy sú pochôdzne po cca 24 hodinách. Škárovaciu hmotu po aplikácii treba chrániť pred priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.color perfect

V 5 kg PE kýblikoch.

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia