Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercol extraflex

webercol extraflex
webercol extraflex

Výhody produktu

 • nízkoprašná technológia
 • vhodné pre veľkoformátové dlažby s rozmerom do 60cm
 • pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Jednozložkové mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby na báze vápenca.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Je použiteľná v interiéroch i exteriéroch, na minerálne podkladné vrstvy so zabudovaným vykurovaním, terasy, balkóny a omietky, na keramické steny a podlahy v mokrých, vlhkých a chladiacich priestoroch, na položenie keramických, kameninových obkladov a obkladov z umelých kameňov, na obklady vhodných penovo-silikátových dosiek alebo nosných dosiek, na tvrdé, staré povrchy z plastov a na podlahy s väčším zaťažením. Neodporúča sa použiť na kovy.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

webercol extraflex:
1,3 kg/m2/1mm

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
zmes cementu, vápenca triedeného kremenného piesku a zušľachťujúcich chemických prísad.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Suchý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, mastnota a pod. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom weber.betonkontakt.

Podkladný náter
Na penetráciu podkladov pred aplikáciou lepiacej malty použijeme penetračný náter weber.betonkontakt s vodou v pomere 1:5 až 1:8, podľa savosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti sa odporúča vykonať ešte jednu prípravu. V prípade lepenia na nesavý podklad (obklad na obklad) preverte kvalitu podkladu (prídržnosť starého podkladu) a dôsledne odstránte predovšetkým mastné nečistoty. Podklad upravte neriedeným penetračným náterom weber.bond primer.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C (vzduch i konštrukcia) a nad +30°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Zubová stierka (veľkosť zubov o veľkosti 6x6, alebo 8x8 mm), vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

 1. weber.col extraflex treba dokonale rozmiešať s čistou vodou, po 10 minútach ešte raz krátko premiešať. Hustotu lepidla pripraviť podľa obkladového materiálu. Obkladový materiál posúvať v tmeli ľahkým pohybom. Na zámes použijeme 6,5 litrov vody na vrece tmelu (25 kg). Po namiešaní spracovať do 90 minút.
 2. Ozubenou stierkou sa tmel aplikuje na pripravený povrch.
 3. Dlaždice sa lepia spôsobom obojstranného lepenia, tzv. buttering-floating.
 4. Po osadení dlaždice do tmelu poklepaním gumeným kladivom stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Škárovať po 24 hodinách.

   

   

  Balenie & bezpečnosť práce

  Balenie a dodávka

  weber.col extraflex

  V 25 kg papierových obaloch , 48 ks - 1200 kg/paleta.

  Skladovanie

  12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

  Bezpečnosť, hygiena zdravia a ekológia

  Bezpečnosť, hygiena zdravia a ekológia