Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercol flex premium

webercol flex premium
webercol flex premium

Výhody produktu

  • vhodné pre veľkoformátové dlažby s rozmerom nad 60cm
  • vhodné na podlahové kúrenie
  • ideálne do exteriéru

Flexibilná tenkovrstvová lepiaca malta na obklady a dlažby triedy C2TE S1.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Lepiaca malta vyššej výkonnostnej triedy, mrazuvzdorná, vhodná pre náročnejšie prípady tenkovrstvého lepenia obkladov a dlažieb ako napr. lepenie na plochy s podlahovým vykurovaním pri použití vykurovacích rohoží, pre lepenie obkladov a dlažieb s málo nasiakavým alebo slinutým črepom na vonkajšie oslnené plochy,  na balkóny a terasy, lepenie “obkladu na obklad” a pod. Určená taktiež na lepenie obkladov a dlažieb na tekuté hydroizolačné stierky weber.akryzol, weber.terizol a weber.tec Superflex D24 v interiéri aj exteriéri. Nedoporučuje sa na lepenie zeleného, alebo na čierno zafarbeného mramoru, k lepeniu dlažby na kov, drevo plasty a tapety. Pri spracovaní je nutná teplota prostredia a podkladu min. + 5 °C a max 25°C.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

webercol flex premium:
1,3 kg/m2/1mm 

Zloženie / technické údaje

Zmes cementu, triedeného kremenného piesku a zušľachťujúcich chemických prísad.


Technické údaje:
Začiatočná prídržnosť ťahom (AO):  ≥ 1,0 N/mm2
Prídržnosť ťahom po pôsobení klimaticko-tepelných podmienok (AO): ≥ 1,0 N/mm2
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody (AO): ≥ 1,0 N/mm2
Prídržnosť ťahom po cykle zmrazovanie-rozmrazovanie: ≥ 1,0 N/mm2
Doba zavädnutia - prídržnosť ťahom po 30 min.: ≥ 0,5 N/mm2
Sklz: ≤ 0,5 mm

Dokumentácia

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť suchý, rovný a dostatočne pevný, zbavený všetkých nečistôt, mastnoty a zbytkov náterov. Savé podklady doporučujeme napenetrovať penetračným náterom weber Betonkontakt zriedeným s vodou v pomere 1:5 až 1:8.V prípade lepenia na nesavý podklad (obklad na obklad) preverte kvalitu podkladu ( prídržnosť starého obkladu) a dôsledne odstránte predovšetkým mastné nečistoty. Podklad upravte  neriedeným penetračným náterom weber.bond primer.

Náradie
Zubová stierka, vedro, unimixér.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. weber.col flex premium treba dokonale rozmiešať s čistou vodou, po 10 minútach ešte raz krátko premiešať. Hustotu lepidla pripraviť podľa obkladového materiálu. Obkladový materiál posúvať v tmeliľahkým pohybom. Na zámes použijeme 6,5 litrov vody na vrece tmelu (25 kg). Po namiešaní spracovať do 90 minút.
  2. Ozubenou stierkou sa tmel aplikuje na pripravený povrch.
  3. Dlaždice sa lepia spôsobom obojstranného lepenia, tzv. buttering-floating.
  4. Po osadení dlaždice do tmelu poklepaním plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Škárovať po 24 hodinách.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.col flex

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks - 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena zdravia a ekológia

Bezpečnosť, hygiena zdravia a ekológia