Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercol flex

webercol flex
webercol flex

Výhody produktu

  • pochôdznosť po 24 hodinách
  • pre vnútorné aj vonkajšie použitie
  • vhodné pre veľkoformátové dlažby s rozmerom do 60cm

Tenkovrstvová lepiaca malta na obklady a dlažby triedy C2TE.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Je použiteľný v interiéroch i exteriéroch, na minerálne podkladné vrstvy so zabudovaným vykurovaním, terasy, balkóny a omietky, na keramické steny a podlahy v mokrých, vlhkých a chladiacich priestoroch, na položenie keramických, kameninových, sklenených obkladov a obkladov z umelých kameňov, na obklady vhodných penovo-silikátových dosiek alebo nosných dosiek, na tvrdé, staré povrchy z plastov a na podlahy s väčším zaťažením.
Neodporúča sa použiť na kovy.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

webercol flex:
1,3 kg/m2/1mm

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
na báze cementu, so syntetickými prísadami, ktoré vylepšujú elasticitu

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Suchý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, mastnota a pod. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť podkladovým náterom weber betonkontakt.

Podkladný náter
V prípade potreby sa podklad natiera podkladovým náterom weber betonkontakt riedeným s vodou v pomere 1:5 - 1:8 podľa nasiakavosti podkadu. Na veľmi nasiakavom podklade sa použije weber betonkontakt neriedený.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Zubová stierka, vedro, unimixér.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. webercol flex treba dokonale rozmiešať s čistou vodou, po 5 minútach ešte raz krátko premiešať. Hustotu lepidla pripraviť podľa obkladového materiálu. Obkladový materiál posúvať v tmeli ľahkým pohybom. Na zámes použijeme 6,5 l vody na vrece tmelu (25 kg). Po namiešaní spracovať do 90 minút.
  2. Ozubenou stierkou sa tmel aplikuje na pripravený povrch.
  3. Dlaždice sa lepia spôsobom obojstranného lepenia, tzv. buttering-floating.
  4. Po osadení dlaždice do tmelu poklepaním plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Škárovať po 24 hodinách.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.col flex

V 25 kg papierových obaloch , 48 ks - 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena zdravia a ekológia

Bezpečnosť, hygiena zdravia a ekológia