Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpox easy

weberpox easy
weberpox easy

Novinka

Výhody produktu

 • materiál odolný voči zriedeným chemickým látkam
 • pre vnútorné aj vonkajšie použitie
 • šírka škáry 2 - 15mm

Mrazuvzdorné epoxidové dvojzložkové lepidlo a škárovacia hmota na obklady a dlažby.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Ako lepiaci tmel na dlažbu a obklady:

 • interiér a exteriér
 • na obklady a dlažby na vertikálne a horizontálne plochy
 • na položenie mozaikových dlažieb a obkladov v plavárňach na betónový alebo cementový podklad
 • na špeciálne podklady (kovy, syntetické materiály a pod.)

Pri iných obkladoch konzultujte problematiku s našimi technickými pracovníkmi.

Ako škárovacia hmota:

 • interiér a exteriér
 • vodotesné škáry
 • škárovanie dlažby a obkladov v chemicky namáhaných priestoroc
 • oprava jestvujúceho škárovania
 • vyškárovanie bazénov a plavární

Je vhodný na:

 • chemické prevádzky, laboratóriá, papierenské a farbiarenské prevádzky
 • potravinársky priemysel
 • nemocnice a kliniky
 • plavárne a sprchy
 • termálne bazény
 • garáže, sanitárne zariadenia
 • stajne, čistiarne a pod.

Spotreba

weberpox easy:

lepenie: 4kg/m2

škárovanie: 0,5kg/m2

 

 

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
epoxidové živice, tvrdidlá, plnivá a prísady

Hmota zodpovedá STN EN 12808-1.

Technické údaje

Bezpečnosť, hygiena zdravia a ekológia

Bezpečnosť, hygiena zdravia a ekológia

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Suchý, čistý, stabilný, nosný, bez voľne oddeliteľných častíc, ako sú prach, olej, mastnota a pod. Vyrovnanie nerovností podkladu je potrebné vykonať minimálne 48 hodín pred kladením dlažby, resp. obkladov. Je potrebné brať na zreteľ odporúčané normy a technické listy dodávateľov podlahového vykurovania a výrobcov obkladov

Ako lepiaca hmota:

 • hmotu naniesť na podklad a stiahnuť zubatým hladidlom
 • veľkosť zubov sa určí podľa veľkosti obkladov
 • do lôžka poskladať dlaždice a poklepávaním ich pritláčať

Ako škárovacia hmota:

 • na malých plochách nanesieme hmotu tvrdou gumovou stierkou diagonálne na smer škár
 • na väčších plochách naniesť hmotu pomocou škárovacej pištole
 • škáry vyhladiť a prebytočnú hmotu odstrániť tvrdou gumovou stierkou
 • vždy škárovať len malé plochy, ktoré musíme ihneď vyčistiť fíbrom a umyť vlažnou čistou vodou
 • po vyškárovaní celej plochy je treba celú plochu dokonale vyčistiť a zvyšky hmoty dôsledne odstrániť tvrdou stierkou

Náradie
Pomalootáčkový miešač, zubová stierka, špongia na umývanie.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa ihneď očistia vodou.

Aplikácia

 1. weberpox easy zmiešame v plastových vedrách ručným miešadlom
 2. Ozubenou stierkou sa tmel aplikuje na pripravený povrch.
 3. Dlaždice i mozaiky sa lepia priamo do pripraveného tmelu.
 4. Po osadení dlaždíc a mozaiky do epoxidového tmelu sa rovnakou hmotou vyškárujú.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.favo pox 30

V 4,5 kg PE vedrách.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.