Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.col exclusive

weber.col exclusive
weber.col exclusive

Výhody produktu

  • výrobok so zníženou prašnosťou a vynikajúcou spracovateľnosťou
  • určená na lepenie obkladov a dlažieb v interiéri
  • trieda C1T

Nízkoprašné jednozložkové lepidlo na obklady a dlažby na báze cementu, nanášané v hrúbke do 6 mm.

Vlastnosti výrobku

Použitie

- na minerálne podklady, ako sú vápenno-cementové omietky a betón,
- na položenie keramických, kameninových obkladov, obkladov z umelých kameňov a pod.,
- neodporúča sa do priestorov s väčším  mechanickým  namáhaním, na drevo, na drevené prefabrikáty, na kovy a farebné nátery.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

weber.col exclusive:
1,3 kg/m2 (na 1 mm)

 

Zloženie / technické údaje

Na báze cementu s vybranými prísadami.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Suchý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, mastnota a pod. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom.

Podkladný náter
Na prípravu podkladov pred aplikáciou tmelu používame penetračný roztok weber.betonkontakt riedený s vodou v pomere 1:5 - 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti sa odporúča vykonať ešte jednu prípravu. Pri prvej príprave použijeme náter v riedení 1:8 a pri druhej v riedení 1:5. Lepidlo nanášame do zavädnutého náteru.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Zubová stierka, vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

1. weber.col exclusive sa sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do cca 5 l vody pomocou rýchlobežného miešadla (nástavec ručnej vŕtačky) alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešania je 2 až 5 minút, podľa použitého miešacieho zariadenia. Po 10 minútach ešte raz krátko premiešať. Lepiť v tenkej vrstve.
2. Používa sa na lepenie max. do výšky 6 mm. weber.col exclusive je vhodný na lepenie obkladov a dlažieb do 500 cm2.
3. Do pripraveného lôžka kladieme dlaždice. Po osadení dlaždice do lepidla gumeným kladivom stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Škárovaciu hmotu aplikujeme po min. 24 hodinách.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.col exclusive

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks - 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia