Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Štandardné lepidlá (1)

webercol standard

webercol standard

Mrazuvzdorná tenkovrstvá lepiaca malta triedy C1, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Komparátor Odstrániť komparátor