Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercol standard

webercol standard
webercol standard

Výhody produktu

  • pochôdznosť po 24 hodinách
  • vhodné na pokladanie keramických a kameninových dlažieb

Mrazuvzdorná jednozložková lepiaca malta na obklady a dlažby na báze cementu triedy C1T.

Vlastnosti výrobku

Použitie

  • na minerálne  ako vápenno-cementové omietky a betón na keramické steny s nízkym zaťažením
  • na položenie keramických, kameninových obkladov, obkladov z umelých kameňov a pod.
  • neodporúča sa na väčšie mechanické namáhanie, na drevo, na drevené prefabrikáty, na kovy a farebné nátery

Farebné odtiene

Sivá

Spotreba

webercol standard:

1,3kg/1m2/1mm

Zloženie / technické údaje

Lepidlo na cementovej báze triedy C1T.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Karta bezpečnostných údajov

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Suchý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, mastnota a pod. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom.

Podkladný náter
Na prípravu podkladov pred aplikáciou tmelu používame roztok weber.betonkontakt riedený s vodou v pomere 1:5 - 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti sa odporúča vykonať ešte jednu prípravu. Pri prvej príprave použijeme náter v riedení 1:8 a pri druhej v riedení 1:5.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Zubová stierka, vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. weber.col standard sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do čistej vody, množstve uvedenom na obale, pomocou rýchlobežného miešadla (nástavec ručnej vŕtačky) alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešania je 2 až 5 minút, podľa použitého miešacieho zariadenia. Po 5 minútach ešte raz krátko premiešať. Lepiť v tenkej vrstve.
  2. Používa sa na nízke lepenie max. do výšky 6 mm. weber.col standard je vhodný na lepenie obkladov a dlažieb do 500 cm2. Do pripraveného lôžka kladieme dlaždice. Po osadení dlaždice do lepidla plastovým kladivkom stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Škárovaciu hmotu aplikujeme po minimálne 24 hodinách.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.col standard

Balené v papierových vreciach s PE vložkou o hmotnosti 25kg, 48 ks / 1200 kg na palete.

Skladovanie

Skladovať v suchu a chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením.
Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia