Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Revitalizácia bytového fondu

19 09 2016

Pozývame Vás na jesenný cyklus odborných sympózií "Bezpečný domov" zameraný na revitalizáciu a rekonštrukciu bytových domov a bytov, kde je naša spoločnosť partnerom. Začíname 3. októbra v Lučenci.

Sympóziá sú určené všetkým záujemcom z radov bytových družstiev, spoločenstvám vlastníkov bytov, správcovským organizáciám a všetkým, ktorí majú záujem o získavanie nových informácií v danej oblasti.

03.10.2016 Lučenec, hotel Pelikán
04.10.2016 Rimavská Sobota, hotel Zlatý býk
05.10.2016 Banská Bystrica, Hotel Národný dom
06.10.2016 Prievidza, hotel Preuge
18.10.2016 Snina, penzión Adria
19.10.2016 Stropkov, reštaurácia Metro bar
20.10.2016 Košice, spoločenský pavilón
25.10.2016 Bratislava, Národné tenisové centrum

Účasť a občerstvenie je pre prihlásených zdarma.

Tešíme sa na stretnutie.

Podrobnosti a registrácia.