Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber zlatým partnerom konferencie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2018

25 04 2018

Dňa 29.5.2018 sa v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton Hotel uskutoční ďalší ročník najväčšej diskusnej konferencie o vývoji slovenského stavebníctva, na ktorej sa zúčastnia spolu s poprednými predstaviteľmi vlády aj generálni riaditelia stavebných, projektových a developerských spoločností.

 

Posledný májový piatok sa v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave uskutoční ďalší ročník Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva, najväčšieho stretnutia riaditeľov stavebných, projektových a developerských firiem s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky. 

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2018 sa aj tento rok bude venovať slovenskému stavebníctvu a analýze situácie, v ktorej sa momentálne nachádza, no predstaví aj očakávaný vývoj do budúcna, najmä čo sa týka nových zákaziek pre stavebné firmy. Konferencia bude doplnená o niekoľko diskusných blokov, ktorých témy sa budú týkať financovania, zmien legislatívy, či BIM-u ako digitalizácie slovenského stavebníctva. 

Účasť na Stretnutí lídrov potvrdil minister dopravy a výstavby SR, Árpád Érsek  a pozvaní sú rovnako ďalší členovia vlády a najvýznamnejší predstavitelia slovenského stavebníctva.

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2018 je konferencia, určená predovšetkým generálnym riaditeľom stavebných, projektových a developerských firiem ako aj architektom. Počet voľných miest je však limitovaný, preto neváhajte a v prípade záujmu si zabezpečte svoju účasť už dnes prostredníctvom konferencie(at)ceec.eu

 

Program stretnutia.