Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kto sme?

Spoločnosť Saint-Gobain Weber patrí medzi popredné subjekty v oblasti priemyselnej výroby fasádnych materiálov a materiálov na povrchovú úpravu v interiéroch.

Pre stvárnenie fasád na novostavbách a pre potreby rekonštrukcií starších objektov ponúka Saint-Gobain Weber širokú paletu materiálov, ktorých sortiment je výsledkom dlhoročného sledovania požiadaviek zákazníkov. Vo všeobecnosti odborník zo stavebníctva spája s menom TERRANOVA garantovanú a overenú kvalitu s dlhoročnou skúsenosťou.

História spoločnosti Weber na Slovensku

Už v roku 1893 bola po prvýkrát priemyselným spôsobom vyrobená suchá šľachtená omietková zmes a to práve firmou TERRANOVA-INDUSTRIE C.A. Kapferer & Co., vo Freihburgu v Bavorsku. Firma Terranova-Industrie zásobovala okrem iného aj oblasť Rakúsko-Uhorskej monarchie až do rokov po prvej svetovej vojne.

1990
V septembri bola založená spoločnosť Terranova-Industrie so sídlom v Bratislave.

1993
Po rozdelení Československej republiky sa spoločnosť rozdelila na dve samostatné organizačné jednotky - slovenská Terranova so sídlom v Bratislave a česká Terranova so sídlom v Prahe.

1995
Spojenie zakladateľa spoločnosti - Terranova Rakúsko - s francúzskym koncernom Weber & Broutin.

1996
Začlenenie koncernu Weber & Broutin do nadnárodnej skupiny Saint-Gobain.
V tomto roku bolo otvorené vlastné novovybudované sídlo spoločnosti v Bratislave.

1999
Zahájenie prevádzky v novom areáli Terranovy v Prahe a otvorenie distribučného skladu v Banskej Bystrici.

2001
Otvorenie distribučného skladu v Košiciach.

2005
Na slávnostnom otvorení sezóny bol po prvýkrát predstavený katalóg produktov - Poradca Weber.

2008
V marci sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej výrobnej kapacity na suché omietkové zmesi v Bratislave, ktorého sa zúčastnil aj prezident Saint-Gobain Weber, pán Jean-Luc Gardaz.

2009
Prechod spoločnosti na používanie nového loga Weber.

Záväzky spoločnosti Weber

Ponuka inovatívnych riešení a služieb založených na najvhodnejšej kombinácii širokých lokálnych znalostí a medzinárodných skúseností

Užitočné inovácie 

  • Ponúkame komplexné riešenia podporené relevantnými službami, nielen produkty samotné
  • Bezproblémové produkty, systémové riešenia, produktivita na stavbách
  • Riešenia pre zjednodušenie logistiky a výberu
  • Kvalitné tréningové programy na nové riešenia pre našich zákazníkov

Blízkosť k našim zákazníkom

  • Sieť blízkych flexibilných závodov, ktorá zabezpečí lepšiu dostupnosť našich produktov a služieb
  • Znalosť práce našich zákazníkov pre lepšie uspokojenie ich potrieb
  • Inovačný proces, ktorý zahŕňa našich zákazníkov s cieľom zaručiť efektívnosť, kvalitu a konkurencieschopnosť

Prístup zohľadňujúci životné prostredie 

 • Produkty vyrobené z vybraných komponentov
 • Redukcia CO2: obmedzenie prepravy na cestách vďaka širokej sieti výrobných závodov
 • Komplexná ponuka fasádnych izolačných systémov na zníženie spotreby energie
 • Priemyselný proces s nízkou spotrebou energie a vody  
 • Environmentálna politika     
 • Certifikácia EN ISO 14001:2004 

Weber - to je viac ako storočie skúseností

Značka Weber zahŕňa rôzne spoločnosti, ktoré pôsobia pod jej vlajkou

 • 1900:  Spoločnosť Weber et Broutin bola založená vo Francúzsku začiatkom 20. storočia. George Weber a Jean-Baptiste Broutin vyrábali vo svojich fabrikách v Paríži fasádne omietky na báze sadry a vápna. Zlúčili sa v roku 1927.
 • 1946:  Po 2. svetovej vojne spoločnosť expandovala na trh s rekonštrukciami.
 • 1970:  V roku 1970 sa stala súčasťou skupiny Poliet a postupne sa rozvíjala s cieľom obslúžiť zákazníkov po celom Francúzsku.
 • 1982:  V roku 1982 spoločnosť Weber et Broutin obrátila svoju pozornosť na európske trhy.
 • 1984:  Spoločnosti Cemarksa v Španielsku a Betraci v Belgicku sa pripojili k spoločnosti Weber.
 • 1990:  Spoločnosť v priebehu deväťdesiatych rokov pokračuje v rozširovaní svojej činnosti v rámci Európy.
 • 1996:  Spoločnosť Weber sa pripojila ku skupine Saint-Gobain, čím získala nový názov Saint-Gobain Weber.
 • 1998:  Prevzatie spoločností Quartozlit a Concreto v Južnej Amerike. Počnúc týmto dňom sa stala Ázia druhou zónou rozvoja spoločnosti Weber mimo Európy, s aktivitami v Thajsku, Malajzii, Vietname a Číne.
 • 2008:  Spoločnosť Saint-Gobain získava skupinu Maxit Group, čím rozširuje svoje zastúpenie ako firma Weber do severských a pobaltských štátov a posilňuje sa v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, v strednej a východnej Európe, Rusku a Číne.
 • 2009:  Saint-Gobain Weber finalizuje zlúčenie so spoločnosťou SODAMCO na Strednom Východe, rozširujúc tak svoje pôsobene do Libanonu, Sýrie, Jordánska, Kuvajtu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kataru, čím otvára nové možnosti rozvoja v tomto regióne.