Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Diagnostikácia podkladu

Skôr než sa rozhodneme aplikovať akýkoľvek produkt na povrchovú úpravu stien, je potrebné najskôr diagnostikovať podklad.

Či je podklad pevný, stabilný, nasiakavý alebo nenasiakavý, je dôležitou informáciou pred voľbou druhu povrchovej úpravy, prednáteru a vlastnej aplikácie.

Ako určiť zloženie existujúcej povrchovej omietky?

Organické nátery možno obyčajne zmäkčiť plameňom horáka.

Taktiež aj hrubšie vrstvy organických omietok zmäknú po prudšom zahriatí plameňom.

Vápennocementové omietky na rozdiel od organických nezmäknú po zahriatí plameňom.

Ako zistit, aká je priľnavosť povrchovej omietky?

Pri náteroch sa test realizuje mriežkovým rezom. Náter sa nareže do mriežky o veľkosti cca 2x2 mm na ploche 10x10 cm. Náter sa považuje za dobre priľnutý, pokiaľ drží na 80 % plochy.

Pri náteroch realizovaných na hrubých podkladoch alebo pri hrubých organických omietkach možno priľnavosť k podkladu zistiť pomocou noža alebo špachtle.

Pri vápennocementových omietkach sa poklepom kontroluje povrchová omietka, či nemá trhliny alebo duté miesta v podklade.

Ako určiť pevnosť omietky?

Tvrdosť možno zistiť pootočením skrutkovača vrazeného do omietky.

Pokiaľ skrutkovač nemožno zasunúť do povrchu, je omietka dostatočne pevná.

Ak skrutkovač prejde povrchom omietky, nie je omietka vyhovujúca a musí byť odstránená.

Ako prekontrolovať nosnosť omietky ?

Nosnosť omietky sa zisťuje poklepaním. Fasádu je potrebné skontrolovať hlavne tam, kde sú trhliny. Tu môžu byť duté miesta v podkladovej vrstve.

Pri rozsiahlejších miestach s dutinami je potrebné omietku celkom odstrániť. Pri lokálnych miestach s dutinami je potrebné odstrániť uvoľnené miesta a vyplniť ich jadrovou omietkou.

Po postavení lešenia je nutné prekontrolovať celú plochu fasády, či neobsahuje duté miesta v podklade.

Ako určiť nasiakavosť podkladových omietok?

Podkladová omietka sa poleje čistou vodou z plastovej nádoby alebo hadice.

Ak voda steká v kvapkách, podkladová omietka nie je nasiakavá.

Ak sa voda rýchlo vstrebáva do povrchu, je omietka nasiakavá.

Ako čistiť povrch omietok?

Voľné nečistoty možno odstrániť metlou alobo kefou.

Hrubé nečistoty sa odstraňujú umytím vysokotlakovým prúdom vody s pridaním čistiaceho prostriedku.

Po umytí vysokotlakovým zariadením je treba nechať povrch uschnúť.