Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Skôr ako začnete maľovať, nezabudnite...

Skôr než začnete maľovať, nezabudnite, že dokonalá príprava Vám usporí čas.

Dokonalá príprava = úspora času

Pred začiatkom maliarskych prác nezabudnite zakryť podlahu zakrývacou fóliou a oblepiť rámy okien a dverí maliarskou páskou.

Nezabudnite, že pri aplikácii silikátových farieb (spojivom je draselné vodné sklo) je treba dôkladne zakryť aj keramické obklady, dlažbu okennej výplne, tak, aby nedošlo k ich poškodeniu (poleptaniu).

Na nanášanie penetrácie, či už špeciálne vyrobenej alebo nariedenej priamo z farby podľa návodu výrobcu, odporúčame použiť štetec. Tým sa nám podarí dôkladne votrieť penetračný náter do natieraného povrchu, a ten potom hlbšie prenikne do podkladných vrstiev.

Odporúčame

Po penetračnom nátere nanášame vlastnú interiérovú farbu. Vlastný náter zvyčajne nanášame štetcom alebo valčekom.

Ak stenu maľujeme štetcom, vždy začíname pod stropom a postupujeme smerom nadol.

Valček nasadzujeme uprostred steny a ťahmi nahor a nadol farbu dôkladne rovnomerne roztrieme pri dodržaní zásady,že posledný zvislý ťah vedieme zhora nadol.

Podmienky podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev, riadne zatmelený a zabrúsený. Pri nových omietkach dostatočne vyzretý, inak hrozí nebezpečenstvo farebných zmien.

Vápenný náter (pačok) je nežiadúci. Najmä pri disperzných náteroch môže dôjsť k chemickej reakcii medzi voľným vápnom a disperzným spojivom.

Pred vlastným maľovaním zistíme, v akom stave sú podkladné vrstvy. Rozhodneme, či vykonáme penetračný náter, alebo bude potrebné starú vrstvu glejovej farby odstrániť.

Ako zistíme, či je náter glejový alebo disperzný?

Glejové farby po namočení stmavnú, púšťajú a otierajú sa, dajú sa ľahko odlúpnuť, prípadne omyť.

Disperzné farby po namočení nestmavnú, neotierajú sa a nedajú sa oddeliť od podkladu.

Vápenné nátery po namočení nepúšťajú, ale pri väčšej vrstve praskajú.

Naše tipy

Ak sa na stenách objavujú nečistoty alebo farebné škvrny, ktoré nepatria k pôvodnej maľbe, je treba ich vždy odstrániť. Mastné škvrny odstránime vhodnými rozpúšťadlami, prípadne saponátovými prostriedkami. Škvrny od dechtu, sadzí, nikotínu a zatečenej vody odstránime pretretím špeciálnou farbou weber.lor ISO-DECK.

V prípade výskytu plesne je treba túto odstrániť, a to vždy mokrou cestou. Za sucha môže dôjsť k šíreniu plesní vzduchom. Po odstránení plesne vždy nasleduje použitie vhodného sanačného prostriedku. Až potom aplikujeme vhodnú farbu s protipliesňovou prísadou (na objednávku všetky vnútorné farby Weber-Terranova).

Pri maľovaní by sa mala teplota vzduchu, povrchu a farby pohybovať v rozpätí 15 – 25°C. Nízka teplota a vyššia vlhkosť spomaľuje schnutie, pričom nízka teplota ešte zhoršuje roztierateľnosť. Naopak, vyššia teplota a nižšia vlhkosť schnutie náteru urýchľujú, čo sa môže negatívne prejaviť nerovnorodosťou výsledného náteru.