Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako povrchovo upraviť konštrukcie z pórobetónových tvárnic?

Konštrukcie z pórobetónových tvárnic jednoznačne odporúčame upraviť vhodným vonkajším kontaktným zatepľovacím systémov weber.therm (ETICS). 

V prípade riešenia bez kontaktného zatepľovacieho systému odporúčame tradičnú technológiu, to znamená: jadrová omietka + štuk + tenkovrstvá omietka weber.pas.
V prípade malých plôch určených na úpravu je postup nasledovný:

Problém

Príprava podkladu

Vyskúšať nasiakavosť podkladu namočením čistou vodou. Voda by sa mala vsiakavať pomaly a rovnomerne.

Realizuje sa zašpachtľovanie nezaplnených škár a prípadných výlomkov lepiacou maltou.

Podklad sa penetruje weber.betonkontakt riedeným 1:5 - 1:8 vodou.

Riešenie

Vytvorenie podkladovej vrstvy

Hrany budovy vystužte rohovou lištou s tkaninou, vloženou do vopred nanesenej vrstvy weber.therm KPS.

Rovnako sa vystužia rohy špaliet a otvorov.

Na ploche sa výstužná vrstva vytvorí weber.therm KPS s vloženou výstužnou tkaninou, používanou tiež pri ETICS.

Nanesieme prvú vrstvu weber.therm KPS. Do vrstvy zahladíme mriežku antikorovým hladidlom od stredu ku krajom.

Na finálne vyrovnanie podkladu sa nanesie druhá vrstva weber.therm KPS a dôkladne sa zahladí antikorovým hladidlom.

Nasledujúci deň sa špeciálnym brúsnym hladidlom prebrúsia miestne nerovnosti s ohľadom na zvolený typ povrchovej úpravy.

Vytvorenie povrchu

Podľa zvolenej povrchovej úpravy sa realizuje príslušná penetrácia napr. pod prefarbené postózne omietky (weber.pas silikátová, weber.pas akrylátová, weber.pas exclusive, weber.pas clean) podkladným náterom weber 700 v 5 základných odtieňoch.

Omietky sa nanášajú na zaschnutý podkladný náter antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy:
1,5 násobok veľkosti zrna pri štruktúre zrno na zrno a veľkosť zrna pri ryhovanej štruktúre.

Roztieraná štruktúra sa vytvára kruhovým pohybom plastovým hladidlom, ryhovaná štruktúra sa upraví pohybom hladidla vo zvolenom smere. Pri pastóznych omietkach ihneď po ich nanesení.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

webertherm KPS

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny.

weber 700

Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav omietok weber.pas.