Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako realizovať dekoratívne úpravy soklov a plôch?

Moderným materiálom na úpravu soklov je populárny materiál z prírodného drteného mramoru - weber.pas marmolit.

Problém

Podklad

Podklady pod dekoratívnou omietkou weber.pas marmolit musia býť dostatočne pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlín a voľne oddeliteľných častí. weber.pas marmolit sa neodporúča na plochy,ktoré nie sú izolované proti zemnej vlhkosti (napr. podmurovky plotov, oporné múry, vonkajšie schodište a pod.).

Vhodnými podkladmi môžu byť napr.vápennocementové a cementové omietky, betón alebo stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov.

Niektoré povrchy, napr. cementovotrieskové platne, je vhodné upraviť stierkovým tmelom.

Riešenie

Nanášanie weber.pas marmolit

Penetrácia sa realizuje podkladným náterom weber 700 - vždy len v bielom odtieni. Pred aplikáciou weber.pas marmolitu sa penetrácia nechá celkom zaschnúť. 

weber.pas marmolit sa pred použitím odporúča premiešať, nie je dovolené miešanie elektrickou vŕtačkou. Rozmiešanie sa musí vykonať ručne murárskou lyžicou. Odporúčame zmiešať naraz obsah viacerých vedier. Dekoratívna omietka weber.pas marmolit sa na pripravený podklad nanáša antikorovým hladidlom, pričom ju zahladzujeme tak, aby jednotlivé zrná boli čo najtesnejšie pri sebe.

Nanesený weber.pas marmolit sa dôkladne vyhladí antikorovým hladidlom. Materiál po nanesení pomerne rýchlo tuhne, preto je potrebné ho rýchlo spracovávať a dôsledne napojovať na ešte neschnúce plochy tak, aby došlo k dokonalému a nepoznateľnému napojeniu.

Napojenie rôznych vzorov weber.pas marmolit

Penetráciu možno realizovať naraz v celej ploche, pretože pri všetkých vzoroch weber.pas marmolit sa vykonáva penetrácia rovnakým materiálom.

Po úplnom zaschnutí podkladného náteru sa páskou zalepia plochy prvého vzoru.

Štandardným spôsobom sa nanáša prvá plocha s miernym presahom cez pásku.

Vymedzujúca páska sa strhne ihneď po nanesení. Ak sa nanášajú väčšie plochy, je potrebné strhávať pásku postupne, skôr ako dôjde k zavädnutiu weber.pas marmolitu. Neskôr by dochádzalo k trhaniu omietky a vytváraná hrana by nebola ostrá.

Po zaschnutí prvej plochy (na druhý deň) sa hrana znova prelepí páskou, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo ušpineniu pri nanášaní druhej plochy.

Na zvyšnej ploche sa už weber.pas marmolit nanáša len tzv. do hrany a nepreťahuje sa cez pásku. Po jeho uhladení sa opäť ihneď strháva krycia páska.

UPOZORNENIE:
Bezprostredne po nanesení má omietka mliečny zákal. Tento zákal zmizne po vyschnutí spojív, čo niekedy môže trvať aj niekoľko dní. Opravy omietky weber.pas marmolit treba vykonávať veľmi dôsledne, lebo bývajú viditeľné.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

weberpas marmolit

Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na okamžité spracovanie.

weber 700

Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav omietok weber.pas.