Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako vytvoriť rôznofarebné plochy na fasáde?

S našimi riešeniami je možné ukončením do pásky v jednej ploche vytvárať rôznofarebné plochy a prechody.

Problém

V jednej ploche je možné takzvaným ukončením do pásky vytvárať...

rôznofarebné plochy omietok,

prechody rôznych štruktúr omietok,

pracovné škáry v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zhotoviť celú plochu naraz,

rôznofarebné plochy náterov,

šambrány,

prechody rôznych materiálov.

Riešenie

Miesto zmeny odtieňa alebo štruktúry omietky či náteru v ploche sa zalepí krepovou páskou.

Vytýčený podklad sa napenetruje systémovou penetráciou valčekom alebo maliarskou štetkou.

Realizuje sa tenkovrstvá omietka (resp. náter) vrátane finálnej úpravy.

Krepová páska sa odstráni bezprostredne po dokončení prvej plochy smerom od realizovanej plochy tak, aby bola zachovaná ostrá hrana.

Po zatvrdnutí omietky (náteru) sa prelepia hrany realizovanej tenkovrstvej omietky (náteru).

Realizuje sa penetrácia a tenkovrstvá omietka (náter) v druhej ploche a okamžite sa odlepí krepová páska.

Upozornenie

Pri použití pásky neodolávajúcej vode (pôsobením vlhkosti dochádza k jej zvlneniu) je potrebné použiť novú pásku opakovane na každú vrstvu náteru.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

weber.ton exclusive

Tekutý fasádny náter na báze silikónových živíc.

weber.pas exclusive

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc.

weber.min

Jednozložková šľachtená farebná minerálna omietka na báze cementu a vápenného hydrátu.