Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Chrám sv. Rastislava, Bratislava

Adresa: Tomášikova ul., Bratislava

Termín realizácie: 2014

Pri realizácii objektu bol použitý náter weber.ton silikátový a lokálne omietka weber.pas silikátová. Stavba bola nominovaná v prestížnej súťaži Stavba roka 2014.

Systémové výrobky

weber.pas silikátová

weber.pas silikátová

Jednoducho spracovateľná sfarbená silikátová pastovitá omietka vyrobená na báze vodného skla.

weber.ton silikátový

weber.ton silikátový

Tekutý minerálny náter na báze draselného vodného skla.

Súvisiaca kategória

  • Historické budovy
  • Bratislavský kraj