Weber Saint-Gobain - Official website of the company

obytný komplex Svornosť, Bratislava

Adresa: ul. Svornosti, Bratislava

Termín realizácie: 2015

Pri relizácii objektku boli použité nasledovné produkty: lepiaca a výstužná malta weber.therm LEPARM, nízkoprašná lepiaca malta weber.col extraflex a na povrchovú úpravu omietky weber.pas exclusive a weber.pas color plus.

Systémové výrobky

webertherm LEPARM - lepiaca a výstužná malta

webertherm LEPARM - lepiaca a výstužná malta

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre rodinné domy na lepenie tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu a minerálnej v...

weberpas exclusive - omietka

weberpas exclusive - omietka

Jednoducho spracovateľná umývateľná omietka vyrobená na báze silikónových živíc.

webercol extraflex - lepiaca malta

webercol extraflex - lepiaca malta

Nízkoprašná mrazuvzdorná tenkovrstvá lepiaca malta triedy C2T, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Súvisiaca kategória

  • Občianska výstavba
  • Bratislavský kraj