Weber Saint-Gobain - Official website of the company

obytný komplex Svornosť, Bratislava

Adresa: ul. Svornosti, Bratislava

Termín realizácie: 2015

Pri relizácii objektku boli použité nasledovné produkty: lepiaca a výstužná malta weber.therm LEPARM, nízkoprašná lepiaca malta weber.col extraflex a na povrchovú úpravu omietky weber.pas exclusive a weber.pas color plus.

Systémové výrobky

webertherm LEPARM

webertherm LEPARM

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre rodinné domy na lepenie tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu a minerálnej v...

weberpas exclusive

weberpas exclusive

Jednoducho spracovateľná umývateľná omietka vyrobená na báze silikónových živíc.

webercol extraflex

webercol extraflex

Nízkoprašná mrazuvzdorná tenkovrstvá lepiaca malta triedy C2T, použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Súvisiaca kategória

  • Občianska výstavba
  • Bratislavský kraj