Weber Saint-Gobain - Official website of the company

polyfunkčný dom Gaštanový hájik, Bratislava

Adresa: Račianska ul, Bratislava

Termín realizácie: 2015

Pri realizácii objektu bola použitá na povrchovú úpravu omietka weber.pas nova.

Systémové výrobky

weber.pas nova

weber.pas nova

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka na rodinné domy vyrobená na disperznej báze.

Novinka

Súvisiaca kategória

  • Občianska výstavba
  • Bratislavský kraj