Weber Saint-Gobain - Official website of the company

polyfunkčný dom Gaštanový hájik, Bratislava

Adresa: Račianska ul, Bratislava

Termín realizácie: 2015

Pri realizácii objektu bola použitá na povrchovú úpravu omietka weber.pas nova.

Súvisiaca kategória

  • Občianska výstavba
  • Bratislavský kraj