Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkty

V súčasnosti Weber - Terranova ponúka široký sortiment fasádnych a vnútorných omietok a náterov.

Vyberte jeden z nižšie uvedených produktov, čím získate kompletný prehľad vlastností a výhod daného produktu, ako aj všetky dôležité technické a aplikačné informácie.

weber.pas aquaBalance

weber.pas aquaBalance

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka obsahujúca organické pojivo, pripravená na priame použitie na náte..

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas nova

weber.pas nova

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka na rodinné domy vyrobená na disperznej báze.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas nova S

weber.pas nova S

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka na rodinné domy vyrobená na báze silikónových živíc.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas exclusive

weber.pas exclusive

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas silikátová

weber.pas silikátová

Jednoducho spracovateľná sfarbená silikátová pastovitá omietka vyrobená na báze vodného skla.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas akrylátová

weber.pas akrylátová

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas akrylát-silikónová

weber.pas akrylát-silikónová

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas color

weber.pas color

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas color plus

weber.pas color plus

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej a silikónovej živice.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas clean

weber.pas clean

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc a vodného skla.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas topdry

weber.pas topdry

Jednoducho spracovateľná pastovitá omietka s veľmi vysokou odolnosťou voči mikroorganizmom, bez biocídnych prísad.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas winter

weber.pas winter

Jednoducho spracovateľná tenkovrstvá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice. Možnosť aplikácie do 0 °C.

Komparátor Odstrániť komparátor

Tenkovrstvové omietky interiérové

Interiérové tenkovrstvové omietky, široký výber odtieňov a štruktúr

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas interiérová

weber.pas interiérová

Jednoducho spracovateľná interiérová pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas dizajn betón

weber.pas dizajn betón

Dekoratívna, jemnozrnná pastovitá omietka, pripravená k priamemu použitiu, imitujúca vzhľad odlievaného betónu.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas silikon brush

weber.pas silikon brush

Dekoratívna omietka určená pre úpravu povrchu pomocou kefy.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.flitr

weber.flitr

Lesklé farebné zrná, ktoré sa nanášajú technológiou striekania do mokrej tenkovrstvovej omietky.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas silikon wood

weber.pas silikon wood

Dekoratívna tenkovrstvová silikónová omietka vytvárajúca imitáciu textúry dreva.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton lazur

weber.ton lazur

Náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva omietky weber.pas silikon wood.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas silikon brick

weber.pas silikon brick

Dekoratívna tenkovrstvová omietka so štruktúrou tehly na báze silikónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas granit

weber.pas granit

Dekoratívna tenkovrstvová omietka so štruktúrou granitu na báze vodnej disperzie akrylovej živice.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas sandstone

weber.pas sandstone

Dekoratívna tenkovrstvová omietka so štruktúrou pieskovca na báze vodnej disperzie akrylovej živice.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas marmolit

weber.pas marmolit

Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na okamžité spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas mozaiková omietka

weber.pas mozaiková omietka

Dekoratívna omietka z farbených pieskov.

Komparátor Odstrániť komparátor

Šľachtené omietky

Šlachtené tenkovrstvové omietky

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.min

weber.min

Jednozložková šľachtená farebná minerálna omietka na báze cementu a vápenného hydrátu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton N

weber.ton N

Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton akrylát-silikón

weber.ton akrylát-silikón

Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie a silikónových živíc.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton silikátový

weber.ton silikátový

Tekutý minerálny náter na báze draselného vodného skla.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton exclusive

weber.ton exclusive

Tekutý fasádny náter na báze silikónových živíc.

Komparátor Odstrániť komparátor

Štrukturované nátery

Náterové hmoty so zrnitou štruktúrou

Komparátor Odstrániť komparátor

weber rudicolor

weber rudicolor

Jednozložková fasádna hmota na báze čisto akrylátovej disperzie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton PROFI plus

weber.ton PROFI plus

Vodou riediteľná maliarska farba.

Komparátor Odstrániť komparátor

KTX 07

KTX 07

Bezfarebný náter na báze syntetických organosilikónových polymérov určený pre ochranu povrchov pred grafitmi.

Komparátor Odstrániť komparátor

scalpnet EDJ 28

scalpnet EDJ 28

Odstraňovač nápisov namaľovaných atramentom, zvýrazňovačom, perom, pečiatkovou farbou, centrofixou a pod.

Komparátor Odstrániť komparátor

PX 07 Primer

PX 07 Primer

Základný izolačný náter pod anti-graffity náter pre zníženie nasiakavosti podkladu a zamedzenie „mokrého“ vzhľadu.

Komparátor Odstrániť komparátor

scalp antigraffity 49

scalp antigraffity 49

Prostriedok pre odstránenie už nastriekaných grafity.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas podklad UNI brick

weber.pas podklad UNI brick

Celofarebný podkladový náter pod dekoratívne omietky weber.pas brick, weber.pas granit a weber.pas sandstone.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 500

weber 500

Disperzia na zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti následného náteru.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 553

weber 553

Disperzia na zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti následného náteru.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 700, 705

weber 700, 705

Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav omietok weber.pas.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber. betonkontakt

weber. betonkontakt

Emulzia na zvýšenie priľnavosti s plastifikačným účinkom, vhodná ako podkladný náter na nasiakavé podklady.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 703 - fluat

weber 703 - fluat

Tekutý roztok na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 709

weber 709

Čistiaci prostriedok na fasády v tekutej forme.

Komparátor Odstrániť komparátor