Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Antigraffity program (4)

Antigraffity program ponúka ochranu fasády proti graffity vďaka kombinácii prípravkov, pomocou ktorých sa takto ošetrená fasáda ľahko zbaví sprejových farieb, väčšiny komerčne dostupných fixiek, atramentu, vtačích výkalov či hliny.

KTX 07

KTX 07

Bezfarebný náter na fasádu na báze syntetických organosilikónových polymérov určený pre ochranu povrchov pred grafitmi.

Komparátor Odstrániť komparátor

PX 07 Primer

PX 07 Primer

Základný izolačný náter pod anti-graffity náter pre zníženie nasiakavosti podkladu a zamedzenie „mokrého“ vzhľadu.

Komparátor Odstrániť komparátor

scalpnet EDJ 28

scalpnet EDJ 28

Odstraňovač nápisov namaľovaných atramentom, zvýrazňovačom, perom, pečiatkovou farbou, centrofixou a pod.

Komparátor Odstrániť komparátor

scalp antigraffity 49

scalp antigraffity 49

Prostriedok pre odstránenie už nastriekaných grafity.

Komparátor Odstrániť komparátor

Ochrana fasády proti graffity

Na fasádu sa nanesie bezfarebný antigraffity náter, ktorý je účinnou ochranou povrchov pred graffity. Na fasáde vytvorí ochranný film, vďaka silnému „proti-priliehavému“ účinku je ťažké, alebo až nemožné prilepiť plagát, samolepky a lepiace pásky. Antigraffitová ochrana fasádu zafixuje a pri odstraňovaní graffiti sa nezemní jej vzhľad, štruktúra ani farebnosť.

Taktiež obsahuje prípravky na odstránenie už nastriekaných graffity. Pomaly a postupne rozrušuje farbu graffity, bez poškodenia pôvodného povrchu.