Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Antigraffity program (4)

Antigraffity program ponúka ochranu fasády proti graffity vďaka kombinácii prípravkov, pomocou ktorých sa takto ošetrená fasáda ľahko zbaví sprejových farieb, väčšiny komerčne dostupných fixiek, atramentu, vtačích výkalov či hliny.

KTX 07

KTX 07

Bezfarebný náter na fasádu na báze syntetických organosilikónových polymérov určený pre ochranu povrchov pred grafitmi.

Komparátor Odstrániť komparátor

PX 07 Primer

PX 07 Primer

Základný izolačný náter pod anti-graffity náter pre zníženie nasiakavosti podkladu a zamedzenie „mokrého“ vzhľadu.

Komparátor Odstrániť komparátor

scalpnet EDJ 28

scalpnet EDJ 28

Odstraňovač nápisov namaľovaných atramentom, zvýrazňovačom, perom, pečiatkovou farbou, centrofixou a pod.

Komparátor Odstrániť komparátor

scalp antigraffity 49

scalp antigraffity 49

Prostriedok pre odstránenie už nastriekaných grafity.

Komparátor Odstrániť komparátor

Ochrana fasád pred novotvorbou rias, machov a plesní

Kedy povrchy chrániť?

Najlepšia je samozrejme prevencia. Dostatočnou prevenciou zabránite vzniku machu a rias, a tým sa vyvarujete ich prípadného odstránenia.

Ak bola Vaša fasáda či strecha už machom a riasami napadnutá, je po ich odstránení nutné očistené povrchy chrániť. Ochranu vyčistených povrchov je vhodné ošetriť prostriedkom s preventívnym účinkom proti novotvorbe organických nečistôt. Bez následného ošetrenia vyčistených povrchov sa organické nečistoty veľmi rýchlo (v priebehu 2 až 3 mesiacov) vracajú, pretože sú tu vhodné podmienky pre ich rast.