Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Antigraffity program (4)

KTX 07

KTX 07

Bezfarebný náter na báze syntetických organosilikónových polymérov určený pre ochranu povrchov pred grafitmi.

Komparátor Odstrániť komparátor

scalpnet EDJ 28

scalpnet EDJ 28

Odstraňovač nápisov namaľovaných atramentom, zvýrazňovačom, perom, pečiatkovou farbou, centrofixou a pod.

Komparátor Odstrániť komparátor

PX 07 Primer

PX 07 Primer

Základný izolačný náter pod anti-graffity náter pre zníženie nasiakavosti podkladu a zamedzenie „mokrého“ vzhľadu.

Komparátor Odstrániť komparátor

scalp antigraffity 49

scalp antigraffity 49

Prostriedok pre odstránenie už nastriekaných grafity.

Komparátor Odstrániť komparátor