Weber Saint-Gobain - Official website of the company

scalp antigraffity 49

scalp antigraffity 49
scalp antigraffity 49

Výhody produktu

Prostriedok pre odstránenie grafitov. Pomaly a postupne rozrušuje farbu grafitov, preto je možné jeho účinok kedykoľvek zastaviť tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pôvodného povrchu.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Pomaly a postupne rozrušuje farbu graffiti, preto je pri odstraňovaní  možné účinok zastaviť v ktoromkoľvek momente, kedy si to užívateľ praje a znížiť na minimum riziko poškodenia pôvodného povrchu. Čím rýchlejšie sa nové graffiti odstráni, tým ľahšie to je.

Spotreba

scalp antigraffity 49 (AG49-5):
0,1 - 0,2 kg/m2

Bezpečnosť práce a hygiena

Pred začatím prác venujte pozornosť pokynom pre ochranu zdravia a životného prostredia, ktoré sú uvedené na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste. Pri práci s výrobkom nejedzte, nepite, nafajčite a používajte predpísané ochranné pracovné pomôcky.

 

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Požiadavky na podklad
HLAVNÁ OBLASŤ POUŽITIA: Výrobok bol vyvinutý špeciálne pre odstránenie graffiti z náterov pre preventívnu ochranu pred graffiti. Možno ho však použiť aj na odstránenie graffiti z ostatných chúlostivých povrchov, ako napr. z náterov fasád, karosérií vozidiel, niektorých povrchov z umelých hmôt. Pri týchto ostatných povrchoch je potrebné poznamenať, že odstránenie graffiti je zakaždým veľmi chúlostivá operácia. Na graffiti je potrebné pôsobiť progresívne a strážiť okamih, kedy pôsobenie odstraňovača zastaviť. Ak majú graffiti a povrch, na ktorom sú, zhodné alebo veľmi podobné zloženie, odstránenie graffiti je nemožné. Postup pre odstránenie graffiti odporúčame zvoliť na základe skúšky na malej časti povrchu pokrytého graffiti. Skúšku vykonajte nasledujúcim spôsobom: navlhčite handru odstraňovačom, potom zľahka drhnite malú časť graffiti až do úplného odstránenia. Nakoniec sa presvedčte, či podklad zostal neporušený.

Náradie
Mäkká kefa, handra, vedro.

Čistenie
Náradie, nádoby a nástroje je treba ihneď po použití očistiť vodou. Všetky výplne otvorov (vrátane rámov), parapety a ostatné konštrukcie na fasáde je nutné chrániť pred ušpinením.

Aplikácia

Prostriedok nastriekajte na graffiti, mäkkou kefou kontrolujte stupeň rozrušenia graffiti a po úplnom rozrušení graffiti zotrite handrou. Znova nastriekajte, čistou handrou zotrite a opláchnite čistený povrch vodou s prísadou čistiaceho prostriedku.

Podmienky spracovania
Aplikujte pri teplotách od +5 ° C do +25 ° C, je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu a dažďu.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

GRAFITIX M.P. 2

V 5 kg PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby, v neotvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chrániť pred mrazom a priamym slnkom.