Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery (10)

weber.pas dizajn betón

weber.pas dizajn betón

Dekoratívna, jemnozrnná pastovitá omietka, pripravená k priamemu použitiu, imitujúca vzhľad odlievaného betónu.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas silikon brush

weber.pas silikon brush

Dekoratívna omietka určená pre úpravu povrchu pomocou kefy.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.flitr

weber.flitr

Lesklé farebné zrná, ktoré sa nanášajú technológiou striekania do mokrej tenkovrstvovej omietky.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas silikon wood

weber.pas silikon wood

Dekoratívna tenkovrstvová silikónová omietka vytvárajúca imitáciu textúry dreva.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton lazur

weber.ton lazur

Náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva omietky weber.pas silikon wood.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas silikon brick

weber.pas silikon brick

Dekoratívna tenkovrstvová omietka so štruktúrou tehly na báze silikónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas granit

weber.pas granit

Dekoratívna tenkovrstvová omietka so štruktúrou granitu na báze vodnej disperzie akrylovej živice.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas sandstone

weber.pas sandstone

Dekoratívna tenkovrstvová omietka so štruktúrou pieskovca na báze vodnej disperzie akrylovej živice.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas marmolit

weber.pas marmolit

Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na okamžité spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.pas mozaiková omietka

weber.pas mozaiková omietka

Dekoratívna omietka z farbených pieskov.

Komparátor Odstrániť komparátor