Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas dizajn betón

weberpas dizajn betón
weberpas dizajn betón

Novinka

Výhody produktu

 • možnosť aplikovať na rôzne minerálne podklady (betón, stierky, minerálne omietky) alebo ETICS
 • možnosť vytvoriť hladkú povrchovú štruktúru alebo povrch „modelovať“
 • možnosť vytvoriť napríklad povrch imitujúci vzhľad odlievaného betónu (pohľadového betónu)
 • zvýšená odolnosť voči zachyteniu mikroorganizmov 

  Dekoratívna, jemnozrnná pastovitá omietka, pripravená k priamemu použitiu, imitujúca vzhľad odlievaného betónu.

   

   

  Vlastnosti výrobku

  Použitie

  Na farebné a štrukturálne stvárnenie povrchov v interiéri aj exteriéri.

  Spotreba

  Orientačná spotreba závisí od podkladu, spôsobu nanášania a finálneho spracovania. Spotreba 2,0 až 3,0 kg / m2.

  Zrnitosti

  maximálna veľkosť zrna do 0,25 mm

  Dokumentácia

  Technologický predpis (PDF)

  Technický list

  Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

  Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

  Príprava a aplikácia

  Spracovanie

  Podmienky na spracovanie
  Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C a prevýšiť +25 °C. Podklad musí byť rovnomerne nasiakavý, zbavený akýchkoľvek nečistôt, mastnoty, dostatočne súdržný, bez trhlín, rovný a suchý, nesmie byť vodoodpudivý. Pri aplikácií a počas nasledujúcich dní odporúčame chrániť priestor aplikácie (fasádu) a vyhnúť sa tým vplyvu priameho slnečného žiarenia, vetra a dažďa na nanášaný materiál. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (silný, najmä teplý vietor, vyhriaty podklad, teplota nad +25 °C a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad aj veľkosť plochy) ovplyvňujúce možnosť kvalitného vyhotovenia.
  Weber.pas dizajn betón neodporúčame aplikovať na nedostatočne izolovaných stenách či na podklad so vzlínajúcou vlhkosťou. Okolité materiály, okenné a dverné výplne odporúčame prikryť alebo inak ochrániť. Použité nástroje a náradie čo najskôr umyť vodou.

  Čistenie

  Nádoby, nástroje, náradie a podobne je treba bezprostredne po použití umyť vodou.

  Aplikácia

  Bezprostredne pred nanášaním je potrebné obsah balenia rovnomerne premiešať ručne alebo elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Omietku doporučujeme nanášať na vopred pripravený, vyhovujúci podklad antikorovým hladidlom. Pre dosiahnutie požadovaného finálneho vzhľadu je možné použiť ľubovoľné náradie podľa uváženia realizátora.
  V prípade aplikácie na nasiakavý povrch je nutné tento vopred napenetrovať (weber 700). V prípade aplikácie na ETICS doporučujeme ako podklad využiť omietku zrnitosti 1,5 mm s roztieranou štruktúrou. Maximálna hrúbka jednej vrstvy weber.pas dizajn betón nesmie presiahnuť 1,5 mm. Zvyčajne je potrebné aplikovať 2 vrstvy (najmä v prípade brúsenia povrchu). Následnú vrstvu aplikujte až na dostatočne vyzretú a spevnenú predchádzajúcu vrstvu weber.pas dizajn betón. Časový odstup medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev weber.pas dizajn betón závisí od poveternostných podmienok, zvyčajne je na spevnenie vrstvy weber.pas dizajn betón hrubej 1,0 mm potrebných 24 hodín. Pre dosiahnutie úplne hladkého povrchu je potrebné povrch omietky prebrúsiť (napríklad brúsny papier P80). Omietka dosahuje zrelosť vhodnú pre brúsenie zvyčajne po uplynutí 24 hodín od nanesenia. Čím je omietka zrelšia tým náročnejšie je prebrúsenie jej povrchu.
  Pri aplikácii na rohoch či na ostenia je dôležité dbať na prepojenie omietky tak aby v hrane nevzniklo miesto (trhlina) kade by mohla prenikať vlhkosť pod vrstvu weber.pas dizajn betón.
  Celý zvolený postup aplikácie doporučujeme vopred vyskúšať!
  Pokiaľ je povrch nanesenej vrstvy čerstvý (mäkký) je potrebné omietku chrániť pred vplyvom poveternostných podmienok a mechanickým poškodením.

  Balenie & bezpečnosť práce

  Balenie a dodávka

  Výrobok je balený v PE obaloch - vedrách. Hmotnosť jedného balenia je 25 kg. Vedrá sú na paletách EUR.

  Skladovanie

  Skladovať v originálnych, dobre uzavretých obaloch a v suchu (pri teplotách od +5°C do 25°C), chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom.
  Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

  Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

  Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Je nutné používať osobné ochranné pomôcky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť regeneračným krémom.
  Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu likvidovať v súlade so zákonmi a predpismi platnými v mieste použitia.