Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas marmolit

weberpas marmolit
weberpas marmolit

Výhody produktu

  • vodoodpudivá
  • ľahko udržiavateľná 
  • široký výber vzorov 

Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na okamžité spracovanie. Nanáša sa na suchý náter weber 700.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Dekoratívna omietka na vonkajšie aj vnútorné plochy, zvlášť vhodná na sokle, portály, piliere, stĺpy i na zatepľovacie systémy.

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice weber.pas marmolit.

Spotreba

jemnozrnná - 4 kg/m2
strednozrnná - 6 kg/m2
hrubozrnná - 10 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
syntetické spojivá na akrylátovej báze, špeciálne triedené mramorové zrno, prípadne farebné piesky. Lepidlo: syntetické spojivá na akrylátovej báze, chemikálie, plnivá.

Technické údaje

Zrnitosti

Zrnitá, pestrofarebná povrchová plocha.

V1050 jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
V1040 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm
V1030 hrubozrnná omietka - veľkosť zrna 3,0 mm

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Vápenno-cementové a cementové omietky, betón, prírodný a umelý kameň, azbestocement atď. Novovytvorené omietky musia byť dostatočne nosné (podľa platných noriem) a povrch omietok musí byť hladko zatiahnutý. Všetky podklady musia byť rovné, pevné, suché, bez prachu, trhliniek a voľne oddeliteľných častí. V každom prípade je potrebné podklad dokonale očistiť.
Pri soklových plochách, obzvlášť tam, kde sokel siaha až na zem, sa odporúča ako podklad vodotesná cementová omietka.
Pri nedostatočne izolovaných múroch a pri vzlínajúcej vlhkosti v murive sa použitie weber.pas marmolit nedoporučuje. Weber-pas marmolit sa nesmie použiť na tepelno-izolačné a sanačné omietky.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia dekoratívnej omietky weber.pas marmolit. V prípade pochybností o vhodnosti podkladu konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad +25C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým s možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.

Náradie
Antikorové hladidlo, antikorová špachtľa, antikorová murárska lyžica, maliarsky štetec, valček. Omietku weber.pas marmolit NIE JE POVOLENÉ miešať Unimixérom - nástavcom miešačky alebo miešať iným strojovým zariadením!

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov hmoty. Pri práci sa odpporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie, len sa pred nanášaním premieša antikorovou murárskou lyžicou. Miešanie Unimixérom - násadou na vŕtačke nie je povolené.

Jemná a stredná štruktúra (1050 a 1040) sa nanáša na zaschnutý náter weber 700 (biely), hrubá štruktúra (1030) na čerstvo nanesený weber 2309 ešte pred jeho zaschnutím.

Weber.pas marmolit sa nanáša antikorovým hladidlom na hrúbku asi 1,5-násobku veľkosti zŕn.

Vyhladenie sa robí opäť antikorovým hladidlom ihneď po nanesení weber.pas marmolit ešte pred jeho zavädnutím. Náradie je treba priebežne umývať čistou vodou.

Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky (pozri "Problémy a riešenia").

UPOZORNENIE:
U Weber - Terranova je dekoratívna omietka weber.pas marmolit z prírodného triedeného mramoru.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.pas mozaiková omietka

V 30 kg PE obaloch, 16 ks - 480 kg/paleta

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5C do +25C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami, oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Na hmotu bolo vydané Prehlásenie o zhode. Bol vystavený Bezpečnostný list - bez obmedzení. Po ukončení prác je treba dôkladne si umyť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Nepoužiteľné zvyšky sa likvidujú tak, že sa zabezpečí prístup vzduchu k pastovitej hmote a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.