Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas mozaiková omietka

weberpas mozaiková omietka
weberpas mozaiková omietka

Výhody produktu

  • vodoodpudivá
  • ľahko udržiavateľná 
  • široký výber vzorov z farebných pieskov

Dekoratívna omietka z farbených pieskov pripravená na okamžité spracovanie. Nanáša sa na suchý náter weber 700, weber 705 - v bielom odtieni.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Dekoratívna omietka na vonkajšie aj vnútorné plochy, zvlášť vhodná na sokle, portály, piliere, stĺpy i na zatepľovacie systémy.

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice weber.pas marmolit.

Spotreba

strednozrnná - 5 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
syntetické spojivá na akrylátovej báze, špeciálne triedené mramorové zrno, prípadne farebné piesky. Lepidlo: syntetické spojivá na akrylátovej báze, chemikálie, plnivá.

Technické údaje

Zrnitosti

Zrnitá, pestrofarebná povrchová plocha.

V1040 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm

Dokumentácia

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Vápenno-cementové a cementové omietky, betón, prírodný a umelý kameň, azbestocement atď. Novovytvorené omietky musia byť dostatočne nosné (podľa platných noriem) a povrch omietok musí byť hladko zatiahnutý. Všetky podklady musia byť rovné, pevné, suché, bez prachu, trhliniek a voľne oddeliteľných častí. V každom prípade je potrebné podklad dokonale očistiť.
Pri soklových plochách, obzvlášť tam, kde sokel siaha až na zem, sa odporúča ako podklad vodotesná cementová omietka.
Pri nedostatočne izolovaných múroch a pri vzlínajúcej vlhkosti v murive sa použitie weber.pas mozaiková omietka nedoporučuje. Weber-pas mozaiková omietka sa nesmie použiť na tepelno-izolačné a sanačné omietky.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia dekoratívnej omietky weber.pas mozaiková omietka. V prípade pochybností o vhodnosti podkladu konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad +25C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým s možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.

Náradie
Antikorové hladidlo, antikorová špachtľa, antikorová murárska lyžica, maliarsky štetec, valček. Omietku weber.pas mozaiková omietka NIE JE POVOLENÉ miešať Unimixérom - nástavcom miešačky alebo miešať iným strojovým zariadením!

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov hmoty. Pri práci sa odpporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie, len sa pred nanášaním premieša antikorovou murárskou lyžicou. Miešanie Unimixérom - násadou na vŕtačke nie je povolené.

Štruktúra sa nanáša na zaschnutý náter weber 700 (biely).

Weber.pas mozaiková omietka sa nanáša antikorovým hladidlom na hrúbku asi 1,5-násobku veľkosti zŕn.

Vyhladenie sa robí opäť antikorovým hladidlom ihneď po nanesení weber.pas mozaiková omietka ešte pred jeho zavädnutím. Náradie je treba priebežne umývať čistou vodou.

Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky (pozri "Problémy a riešenia").

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

V 30 kg PE obaloch, 16 ks - 480 kg/paleta

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5C do +25C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami, oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Na hmotu bolo vydané Prehlásenie o zhode. Bol vystavený Bezpečnostný list - bez obmedzení. Po ukončení prác je treba dôkladne si umyť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Nepoužiteľné zvyšky sa likvidujú tak, že sa zabezpečí prístup vzduchu k pastovitej hmote a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.