Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas silikon wood

weberpas silikon wood
weberpas silikon wood

Výhody produktu

  • atraktívna štruktúra so vzhľadom dreva
  • výber z 5 farebných odtieňov nátera: mahagon, teak, dub, orech, borovica

Pastovitá, tenkovrstvá omietka vytvárajúca imitáciu textúry dreva. Požadovaný odtieň dreva sa vytvorí roztierateľným náterom weber.ton lazur. 

Vlastnosti výrobku

Použitie

Omietka je určená na vytvorenie imitácie textúry dreva pri aplikácii nových, tradičných aj zateplených fasád.

Spotreba

Spotreba omietkovej hmoty na rovnom povrchu 2,5 kg/m2.

Zrnitosti

jemnozrnná - veľkosť zrna do 1 mm
strednozrnná - veľkosť zrna do 2,0 mm
hrubozrnná - veľkosť zrna 2,0-4 mm

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad 
Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov pripravené vápenno-cementové, cementové a polymércementové malty, omietky a základné vrstvy vonkajších tepelno-izolačných kompozitných systémov (ETICS). Podklady musia byť pevné, suché, bez trhlín a prachu, zbavené odlupujúcich sa častíc. Novo vytvorené podkladné vrstvy musia mať rovný povrch a musia byť dostatočne vyzreté. Podklad musí mať rovnakú savosť a štruktúru po celej ploche.

Podmienky na spracovanie
Dekoratívna omietková hmota weber.pas silikon wood sa dodáva pripravená na použitie, je potrebné ju iba dôkladne premiešať.

Práce spojené s nanášaním omietkovej hmoty weber.pas silikon wood je potrebné vykonávať pri teplote vzduchu a podkladového povrchu medzi +5° a +25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80%. Počas nanášania a tuhnutia nanesenej omietky je potrebné sa vyhýbať priamemu slnečného žiareniu a chrániť fasádu pred priamym vplyvom atmosférických zrážok a pred silným vetrom – tieto podmienky urýchľujú tuhnutie omietky, čím sa výrazne skracuje otvorená dobu naneseného podkladu a znemožňuje správne zatieranie. Vykonávanú omietku je potrebné chrániť pred priamym pôsobením atmosférických zrážok až po úplne zatvrdnutie omietky. Odporúča sa požitie ochranných sieťok.

Upozornenie
Dodatočné pridávanie plniva, pojiva a prísad je neprípustné. Na ucelenej ploche nepoužívajte rôzne výrobné marže.

Náradie
Nerezové hladidlo, nerezová murárska lyžica, miešacie zariadenie, žilkovacie drievko na vytvorenie textúry imitácie dreva.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje po použití okamžite vyčistite vodou.

Aplikácia

Omietka sa nanáša na vyzretý vyzretý podklad upravený podkladným náterom weber 700, weber 705. V prvom kroku sa na pripravený podklad nanesie cca. 1 mm hrubá vrstva omietky weber.pas silikón wood. Touto vrstvou sa zaistí dokonalé vyrovnanie a vyhladenie podkladu.

Na zaschnutú vrstvu sa následne nerezovým hladidlom nanesie druhá, cca. 2 mm vrstva weber.pas silikon wood. Na nanesenej vrstve omietky sa následne pomocou žilkovacieho drievka vytvorí textúra dreva. Po dokonalom zaschnutí sa vrstva jemne prebúri a pomocou lazúry weber.ton lazur zvýrazní kresba dreva.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

V 30 kg PE obaloch, 16 ks - 480 kg/paleta

Skladovanie

Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je ptorebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pred použitím prijať opatrenia, aby sa predišlo fŕkaniu omietkovej hmoty. Chrániť oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí bezodkladne ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoec. Pokožku umyť vodou a mydlom. Uchovávať mimo dosahu detí.